Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Wie of wat is nu…

Wie of wat is nu juist een zwakke weggebruiker?

Tegenwoordig nemen steeds meer verschillende actoren deel aan het verkeer. Denk maar aan auto’s, fietsers, elektrische steps, voetgangers,… . De ene is kwetsbaarder dan de andere en daarom biedt de wet een extra bescherming aan de zogenaamde ‘zwakkere weggebruikers’.

Wie is zwakke weggebruiker?

Volgende categorieën worden als zwakke weggebruiker beschouwd:

  • voetgangers;
  • personen met een handicap die zich met een manuele of een elektrische rolwagen verplaatsen, die niet sneller dan stapvoets rijdt;
  • fietsers;
  • Klassieke steps / Skateboarders / rolschaatsers
  • Passagiers van een motorvoertuig;

De meest voorkomende en voor de hand liggende categorieën van zwakke weggebruikers zijn de voetgangers en de fietsers. Indien zij in ‘aanrijding’ komen met een motorvoertuig zijn de risico’ op zware lichamelijke letsels namelijk vaak veel groter dan wanneer twee motorvoertuigen met elkaar in aanrijding komen.

De fietser of voetganger wordt dan ook als de zwakke weggebruiker bij uitstek aanzien.

Een vaak vergeten zwakke weggebruik is de passagier van een motorvoertuig. Ook deze wordt als zwakke weggebruiker beschouwd.

Welke bescherming krijg de zwakke weggebruiker?

In het verkeer

In het verkeer genieten zwakke weggebruikers van verschillende beschermingsmaatregelen ten aanzien van motorvoertuigen. Zo moeten bestuurders van motorvoertuigen voorrang verlenen aan voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of willen begeven.

Verder voorziet de regelgeving ook dat elke elke bestuurder bijzonder voorzichtig moet zijn, moet vertragen en zo nodig moet stoppen in aanwezigheid van kinderen, blinden, personen met een handicap of bejaarden, voetgangers of fietsers. Wie één van deze categorieën van weggebruikers in gevaar brengt begaat een overtreding.

Bij een ongeval: Art. 29bis WAM

Om de zwakke weggebruiker een extra bescherming te bieden heeft de wetgever artikel 29bis WAM in het leven geroepen. Zo is bij een ongeval de verzekeraar van het motorvoertuig gehouden tot het betalen van de lichamelijke en kledij schade van de zwakke weggebruiker en dit ongeacht wie er in fout is.

Deze vergoeding wordt uitbetaald onder bepaalde voorwaarden:

  • De zwakke weggebruiker is het slachtoffer van een verkeersongeval waarbij minstens één motorrijtuig op de openbare weg betrokken is (Rijdend, geparkeerd,…);
  • De zwakke weggebruiker heeft een lichamelijk letsel opgelopen (bij overlijden ontvangen de rechtsopvolgers de vergoeding);
  • De zwakke weggebruiker wordt niet veroordeeld voor het opzettelijk veroorzaken van het ongeval (Geldt niet voor < 14 jarigen);
  • Er is een oorzakelijk verband tussen het ongeval en de lichamelijke schade die de zwakke weggebruiker heeft opgelopen.

Het maakt dus niet uit wie de fout maakt waardoor het ongeval gebeurt, de zwakke weggebruiker wordt sowieso vergoed, dus ook wanneer hij bijvoorbeeld een overtreding beging en geen voorrang heeft gegeven.

De vergoeding zal de lichamelijke schade en de kledij schade dekken. Onder kledij schade valt ook de schade aan de zogenaamde functionele prothesen zoals een bril, hoorapparaat, gebit,… . De lichamelijke schade omvat de werkelijke fysieke en morele schade. Vaak wordt er om deze schade te bepalen een medische expertise georganiseerd door de verzekeraar(s) waarbij in geval van betwisting een procedure voor de politierechtbank wordt gevoerd. In de praktijk kunnen deze procedures vaak lang aanslepen waardoor het van belang is om u steeds vanaf het begin goed te laten bijstaan door een raadsman.

Materiële schade, zoals schade aan uw gsm of fiets, kan enkel worden teruggevorderd als kan aangetoond worden dat de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is.

Indien verschillende motorvoertuigen betrokken zijn bij het ongeval zijn alle verzekeraars in principe hoofdelijk gehouden om de lichamelijke – en kledij schade van de de zwakke gebruiker te vergoeden. Dit wil zeggen dat zij ieders gehouden zijn tot vergoeding van de integrale schade (en niet elk voor hun bepaald aandeel).

Aansprakelijkheid zwakke weggebruiker

De zo net beschreven extra wettelijke bescherming voor de zwakke weggebruiker sluit echter niet uit dat deze alsnog aansprakelijk kan gesteld worden voor de eventuele schade van de bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig.

Als wordt aangetoond dat de zwakke weggebruiker het verkeersongeval heeft veroorzaakt en er bewezen wordt dat hij in fout is, zal deze worden aangesproken om de schade van de tegenpartij te vergoeden.

Het afsluiten van een goede familiale verzekering is dan ook cruciaal. Hierdoor zal je meestal enkel de contractuele vrijstelling of franchise moeten dragen.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK