Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Door een rood licht rijden

Door een rood licht rijden

Wetgeving

Het negeren van een rood licht is een overtreding van de derde graad en valt onder artikel 29,§ 1, tweede lid van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

Vervolgingsbeleid

Wat betreft het negeren van een rood stoplicht verschilt het vervolgingsbeleid in de verschillende gerechtelijke arrondissementen. Afhankelijk van het gevoerde beleid in het arrondissement van de overtreding zal u gedagvaard worden dan wel een minnelijke schikking ontvangen.

Bij het besluit om al dan niet tot vervolging over te gaan zal het Openbaar Ministerie rekening houden met de leeftijd van de bestuurder, het aantal seconden dat het reeds rood was, het strafrechtelijk verleden, etc.

Wanneer de politie een bestuurder op staande voet betrapt en de overtreding vaststelt kunnen zijn overgaan tot een onmiddellijke inning van 174,00 euro.

Indien het Openbaar Ministerie beslist om niet te dagvaarden voor de politierechtbank zal zij een minnelijke schikking voorstellen van 184,00 euro.

Wanneer er wordt gedagvaard en men vervolgt wordt door de rechtbank kan er een geldboete van minimaal 30,00 euro tot 500,00 euro, vermenigvuldigd met de opdeciemen (x8), worden opgelegd. De Politierechter kan u hier bovenop een rijverbod opleggen voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Jonge bestuurders (minder dan 2 jaar van het rijbewijs) zullen in elk geval een rijverbod opgelegd krijgen en moeten het theoretisch of het praktisch examen overdoen.

Door het oranje rijden

Het vast oranjegeel licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht, zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen. (Art. 2, 28° Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

Als dit licht bij een kruispunt geplaatst is, mag de bestuurder, die de stopstreep of het licht in dergelijke omstandigheden voorbijgereden is, het kruispunt evenwel slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Het overtreden van deze bepaling is een overtreding van de tweede graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 20 euro tot 250 euro.

De tijd dat het verkeerslicht op oranje blijft staan, is afhankelijk van de toegestane snelheidslimiet op de baan. Zo betreft de oranjetijd op een kruispunt waar maximum 50 km/uur is toegestaan minimum 3 seconden en waar 70 km/uur is toegestaan minimum 5 seconden.

Hoe wordt de inbreuk dan vastgesteld? Vele verkeerslichten zijn zowel met snelheidscamera’s als roodlichtcamera’s uitgerust. Rijdt u door het oranje licht tegen de toegestane snelheid zal u niet worden beboet. Rijdt u echter te snel door het oranje dan zal u voor beide verkeersovertredingen een boete worden opgelegd.

In sommige omstandigheden kan het gebeuren dat het oranje licht knippert. Dat is vaak het geval wanneer de verkeerslichten niet functioneren. In dat geval mag u wel doorrijden maar dient u rekening te houden met de verkeersborden en voorrangsregels.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK