Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Dronken op de fiets?

Dronken op de fiets?

Principe

Het is verboden op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen met een alcoholconcentratie van meer dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 promille.

Deze bepalingen volgen uit de artikelen 34 e.v. van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet).

Deze regels gelden zowel voor motorvoertuigen als andere voortbewegingstoestellen, dus ook voor een fiets, een skateboard of zelfs een step!

De boetes en straffen varieren naargelang de graad van intoxicatie, dan wel zelfs dronkenschap.

Er is sprake van alcoholintoxicatie van zodra men de intoxicatienormen overschrijdt.

Dronkenschap is de zwaarste gradatie die feitelijk wordt beoordeelt met betrekking tot uw toestand, gedragingen of  houding. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of u nog rechtdoor kan lopen, of uw spraakvermogen is aangetast, of uw kledij wanordelijk is en uw eventueel diende te braken.

In principe maakt het dus niet uit met welk voertuig u zich verplaatst. De intoxicatienormen gelden onverkort.

Straf bij geïntoxiceerd of dronken fietsen?

De straf is net hetzelfde als bij alle andere voertuigen en bestaat minimum uit een geldboete. Opnieuw verschilt deze naargelang de graad van intoxicatie of zelfs dronkenschap.

Lees hier de boetetarieven inzake alcoholintoxicatie of dronkenschap.

Vroeger hoorde daar ook de automatische intrekking van je rijbewijs voor de wagen bij, maar die sanctie werd op 1 oktober 2017 aangepast omdat ze in veel gevallen geen rechtstreeks verband houdt met de overtreding. Denk maar aan een student die zelfs nog geen rijbewijs heeft.

Zo werd artikel 38 § 7 aan de Wet betreffende de politie over het wegverkeer toegevoegd:

De rechter is niet verplicht om het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring.

Let wel op! De Politierechter is niet verplicht het rijverbod op te leggen, maar kan het wel nog steeds.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK