Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Intoxicatie versus dronkenschap: Begrippen en…

Intoxicatie versus dronkenschap: Begrippen en strafrechtelijke gevolgen.

Intoxicatie versus dronkenschap: Begrippen en strafrechtelijke gevolgen.

Als advocatenkantoor zijn we ons bewust van de verwarring die kan ontstaan tussen de termen ‘intoxicatie’ en ‘dronkenschap’. Ondanks dat deze termen soms door elkaar worden gebruikt, zijn er belangrijke verschillen tussen beide begrippen. In dit artikel zullen we deze verschillen uitleggen en verduidelijken welke consequenties dit kan hebben op het gebied van het strafrecht.

 

Intoxicatie versus dronkenschap

Volgens de wet is het verboden om onder invloed te rijden. Er wordt gesproken van intoxicatie wanneer de ademtest aangeeft dat de alcoholconcentratie hoger is dan 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht of 0,5 promille. Dit betekent dat intoxicatie wordt bepaald door middel van een objectieve meting.

Of u tijdens een ongeval of een alcoholcontrole onder invloed was, is een kwestie van feiten die door de rechter zal worden beoordeeld. De rechter zal daarbij vooral vertrouwen op de bevindingen die door de politie zijn gedaan met betrekking tot uw toestand, gedrag en houding. Hierbij zal worden gekeken of u bijvoorbeeld nog recht kunt lopen, of uw spraakvermogen is aangetast, of uw kleding in wanorde is en of u eventueel hebt moeten overgeven. Dronkenschap is dus eerder een subjectieve beoordeling.

 

Strafrechtelijke gevolgen

De verschillen tussen intoxicatie en dronkenschap hebben consequenties op het gebied van het strafrecht.

 

Ten tijde van de meting

Als u zich duidelijk in een toestand van dronkenschap of een vergelijkbare toestand bevindt en de ademtest of -analyse kan niet worden afgenomen, kan de politie u een stuurverbod opleggen van 12 uur, waarbij u gedurende die tijd uw rijbewijs aan de politie moet afgeven. Het openbaar ministerie kan ook meteen besluiten om uw rijbewijs gedurende 15 dagen in te trekken, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal drie maanden. Het openbaar ministerie zal u dan later dagvaarden en moet u voor de politierechtbank verschijnen.

 

Straffen bij de Politierechtbank

Dronkenschap in het verkeer wordt bestraft met een geldboete van minimaal 200,00 euro tot maximaal 2.000,00 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen. Hier bovenop zal met veroordeeld worden tot een verplicht rijverbod gedurende een periode van 1 maand tot 5 jaar of levenslang en zal u moeten voor het medisch en psychologisch onderzoek.

Bepaalde overtredingen die begaan worden met een door een persoon die sinds minder dan twee jaar houder is van een Belgisch rijbewijs B worden strenger bestraft. Zo zal in voorkomend geval de beginnend bestuurder, bij dronkenschap, ook zijn theoretische en / of praktisch rijexamen moeten herdoen.

Indien u betrokken bent bij een verkeersongeval met een slachtoffer, die hierdoor gedood of gewond werd, en u was dronken op het ogenblik van de feiten, dan zal u strenger gestraft worden hiervoor.

Let op! Boetes uitgesproken door de rechter voor verkeersovertredingen begaan vanaf 01.01.2017 dienen te worden vermenigvuldigd met acht (8).

 

Herhaling

Wanneer de overtreder zich in staat van herhaling bevindt zal hij zwaarder worden bestraft. Van herhaling of recidive is er sprake als er bepaalde verkeersovertredingen opeenvolgend worden begaan. Zo zal men van recidive spreken wanneer men rijdt onder invloed van alchohol en vervolgens rijdt zonder rijbewijs of u een snelheidsovertreding begaat van meer dan 40 km/u.

Wanneer u bijvoorbeeld na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs of een zware snelheidsovertreding binnen de drie jaar na de veroordeling één van deze zware overtredingen opnieuw begaat valt men in staat van herhaling. Dan zal u worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en/of met een geldboete waarvan het minimumbedrag wordt vermenigvuldigd x 2 (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en met een rijverbod van ten minste drie maanden tot vijf jaar of levenslang.

Wanneer u bij herhaling wordt veroordeeld zal u steeds uw praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor de medische en psychologische proeven vooraleer u uw rijbewijs terug krijgt.

 

Tweede herhaling

Wanneer men zich in staat van tweede herhaling binnen de drie jaar na de laatste veroordeling wordt er verplicht een rijverbod van minimaal 6 maanden opgelegd en zal men opnieuw het theoretisch en praktisch rijexamen moeten afleggen en slagen voor het geneeskundig en psychologisch onderzoek.

Bij een derde herhaling binnen de drie jaar zal men een rijverbod moeten opleggen van minimaal 9 maanden en zullen eveneens vier examens/onderzoeken opnieuw moeten worden afgelegd.

 

Verplicht Alcoholslot

Vanaf 1 juli 2018 zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen aan chauffeurs die een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer in hun bloed hebben (wat overeenkomt met 0,78 mg/l UAL). De rechter kan alleen afwijken van deze sanctie als er uitdrukkelijk wordt gemotiveerd waarom deze niet geschikt is voor de betreffende chauffeur.

 

Conclusie

Intoxicatie en dronkenschap zijn twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar in werkelijkheid belangrijke verschillen hebben. Deze verschillen kunnen ook consequenties hebben op het gebied van het strafrecht. In elk geval laat u zich best steeds bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht.

 

 

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK