Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Elektrische steps van 18 naar…

Elektrische steps van 18 naar 25 km/u (Wetgeving vanaf 31 mei 2019)

De Belgische wetgever verhoogde recent de bepaalde maximumsnelheid voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen van 18 km/u naar 25 km/u. De Wet wordt hiermee aangepast aan de Europese regelgeving en zal ingaan vanaf 31 mei 2019.

 

Nieuwe wetgeving vanaf 31 mei 2019

In de praktijk was het zo dat de meeste elektrische steps en andere voortbewegingstoestellen al snelheden tot 25 km / uur haalden, gelet de Europese typegoedkeuring al wel toeliet om deze producten zo te ontwerpen. De Belgische verkeerswetgeving liep hierop achter en moest dus dringend worden aangepast.

Worden als gemotoriseerde voortbewegingstoestellen beschouwt:

  • Elektrische steps
  • Monowheels
  • Elektrische skateboards
  • Elektrische rolstoelen
  • Hoverboards
  • Segways

Dankzij de harmonisering van de wetgeving zullen de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen die tot 25 km / uur halen nu zonder problemen of discussie de openbare weg op kunnen.

 

Waar moet je rijden met de elektrische step?

In België is de wegcode hetzelfde voor alle voortbewegingstoestellen. De plaats waar je mag rijden hangt af van de snelheid.

Als je niet sneller gaat dan een voetganger (tot 6 km/u) dan mag je u verplaatsen op de stoep of in een voetgangerszone. Je bent dan onderworpen aan dezelfde regels als de voetgangers.

Als je sneller dan 6 km/u gaat wordt je door de Belgische wet beschouwd als een fietser. Op dat moment moet je rijden op het fietspad of, als er geen fietspad is, rechts op de weg of op de berm.

Let steeds goed op bij het gebruik van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel en maak je duidelijk zichtbaar. Vele andere weggebruikers zijn immers nog niet gewend aan deze nieuwe vervoersmiddelen.

Het is verboden om met twee of meer personen op een e-step te rijden.

Voortbewegingstoestel?

Naast traditionele motorvoertuigen spreekt de Wegcode in art. 2.15.2 van “voortbewegingstoestellen”. In deze groep wordt vervolgens nog eens het onderscheid gemaakt tussen:
  • Een “niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust. Denk aan het skateboard of de klassieke step.
  • Een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk aangedreven voertuig met één of meer wielen, maar met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur. De wet werd hier in 2019 aangepast van 18 km per uur naar 25 km per uur. Denk aan de elektrische rolstoel. Afhankelijk van de snelheid worden de gebruikers gelijkgesteld met voetgangers (stapvoets – 6 km/u) of met fietsers. De enige vereiste om een gemotoriseerd voortbewegingstoestel te besturen is de minimum leeftijd van 16 jaar.

 

Helmplicht?

De nieuwe wetgeving zegt niet over de verplichting tot het dragen van een helm op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Zodanig is het dragen van een helm op heden nog niet verplicht.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK