Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Mag je roken achter het…

Mag je roken achter het stuur?

Is er een algemeen verbod op roken achter het stuur?

Neen. In België geldt geen algemeen verbod op roken achter het stuur. U kan dan ook niet rechtstreeks beboet worden wanneer u alleen, al rokend, achter het stuur zit. Toch zijn er grenzen.

U moet er immers steeds voor zorgen dat u uw wagen volledig onder controle hebt. Indien wordt vastgesteld dat u ten gevolge van het roken achter het stuur niet meer de volledige controle over uw wagen heeft kan u hiervoor weldegelijk beboet worden.

Verbod op roken in auto met kinderen

In Vlaanderen is dit jaar een verbod ingevoerd op roken in de wagen wanneer er in die wagen ook kinderen zitten die 16 jaar of jonger zijn. De achterliggende gedachte van dergelijk verbod is dat de schadelijke stoffen van een sigaret langer blijven hangen in de wagen dan elders. Aangezien kinderlongen nog in volle groei zijn, zijn ze extra gevoelig hiervoor. Op deze wijze tracht men ze te beschermen.

Wie kan de inbreuk nu vaststellen? Zowel de politie als de milieu-inspectie zijn bevoegd om overtredingen vast te stellen alsook om een sanctie op te leggen. Bij een inbreuk riskeert u een boete van maximaal 1.000 euro.

Ook in Wallonië dien je op te letten. Daar wordt immers een verbod ingevoerd op roken in een wagen waarin zich minderjarigen bevinden. U riskeert er een boete van 150 euro per inbreuk.

Roken in een bedrijfswagen

Ook al is de bedrijfswagen exclusief aan u toegekend dan nog is roken niet onbeperkt toegelaten. De bedrijfswagen is namelijk een extralegaal voordeel en is bijgevolg niet jouw eigendom.

Zo mag u in een bedrijfswagen niet roken als u zich verplaatst tijdens de werkuren.

Uw werkgever kan nog verder gaan dan dit en een algemeen rookverbod opleggen. Dan zal u ook tijdens uw privé-verplaatsing niet mogen roken in de wagen.

Buitenland

In verschillende landen bestaat er al een, al dan niet algemeen, rookverbod in de wagen. Zo geldt in Frankrijk bijvoorbeeld ook een rookverbod wanneer je minderjarige kinderen in de wagen hebt zitten.

Best kijk je dus steeds de specifieke wettelijke regels na vooraleer je in het buitenland achter het stuur kruipt.

Wat met roken op de fiets? Of andere voertuigen?

In principe is er geen specifieke bepaling die roken op de fiets verbiedt. Er is dus geen algemeen verbod.

Toch moet je wettelijk gezien als bestuurder van een voertuig steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren. U moet voortdurend uw voertuig in de hand hebben. Onder de noemer ‘voertuigen’ valt uiteraard ook de fiets.

In bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij een glad wegdek, kan het noodzakelijk zijn dat u uw twee vrije handen volledig aan het stuur van de fiets dient te houden. Ook als je moet remmen om een gevaarlijke situatie te ontwijken dan gebeurt dit best met beide handen.

Let dus op. Ook al geldt er geen specifiek verbod toch kan u nog steeds beboet worden voor roken op de fiets indien dit als gevolg heeft dat u uw fiets niet meer volledig onder controle heeft.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK