Kennisbank Verkeersrecht Overtreding PEth-tests in het verkeer en…

PEth-tests in het verkeer en de rechtbank

peth test

In de hedendaagse samenleving speelt de PEth-test, een geavanceerde bloedtest voor het detecteren van alcoholgebruik, een cruciale rol in zowel verkeershandhaving als juridische processen. Deze test, die zich richt op het identificeren van fosfatidylethanol in het bloed, biedt een uniek inzicht in langdurig alcoholgebruik. In dit blog verkennen we de werking, betrouwbaarheid en toepassing van de PEth-test in het verkeer en de rechtspraak, en belichten we hoe deze test bijdraagt aan een nauwkeuriger beoordeling van alcoholconsumptie over een periode.

Wat is een PEth-test?

PEth staat voor fosfatidylethanol, een groep van bloedmarkers die de aanwezigheid van ethanol in het bloed aantonen. Deze test wordt steeds vaker gebruikt om alcoholgebruik te detecteren, vooral in situaties waarbij langdurig alcoholgebruik moet worden aangetoond. In het verkeer en in rechtszaken kan de PEth-test cruciaal zijn om te bewijzen of weerleggen dat iemand over een langere periode alcohol heeft gebruikt.

Hoe werkt de PEth-test?

De PEth-test detecteert de aanwezigheid van fosfatidylethanol in het bloed, een stof die gevormd wordt in de rode bloedcellen als reactie op de aanwezigheid van ethanol. Dit betekent dat PEth niet alleen acute alcoholconsumptie kan aantonen, maar ook kan wijzen op regelmatig alcoholgebruik over een periode van tot wel drie weken. De test wordt uitgevoerd door een bloedmonster te nemen en te analyseren in een laboratorium.

De tijdsduur van alcohol detectie door de PEth-test

De PEth-test staat bekend om zijn vermogen om alcoholgebruik over een langere periode te detecteren, wat hem onderscheidt van veel andere alcoholtests. De detectieperiode van PEth kan tot wel drie tot vier weken teruggaan, afhankelijk van de frequentie en hoeveelheid van alcoholconsumptie. Dit betekent dat de test niet alleen recente alcoholinname kan aantonen, maar ook kan wijzen op een patroon van regelmatig drinken over de afgelopen maand.

Deze langere detectieperiode maakt de PEth-test bijzonder waardevol in situaties waar een langdurig beeld van iemands alcoholgebruik nodig is, zoals bij juridische beoordelingen of in behandelingstrajecten voor alcoholmisbruik. Het biedt een betrouwbare indicatie van alcoholgebruik over een periode die verder gaat dan de mogelijkheden van standaard bloed- of ademtests, waardoor het een essentieel instrument is voor het vaststellen van langdurig alcoholgebruik.

Kan de PEth-test de hoeveelheid geconsumeerde alcohol bepalen?

Hoewel de PEth-test kan wijzen op chronisch alcoholgebruik, geeft het geen exacte meting van de hoeveelheid geconsumeerde alcohol. De PEth-waarde kan echter een algemene indicatie geven van de ernst van alcoholgebruik, waarbij hogere niveaus duiden op een significantere alcoholinname.

De fosfatidylethanol (PEth) test is zeer veelzijdig en kan onderscheid maken tussen geen gebruik, matig drinken en excessief alcoholgebruik op basis van de testresultaten.

Dit maakt het een onschatbare tool in zowel klinische als juridische contexten. Een negatief PEth-resultaat kan abstinentie bevestigen, wat aantoont dat er geen significante alcoholinname is geweest in de voorgaande weken, doorgaans tot een maand. Anderzijds kunnen variërende PEth-niveaus verschillende patronen van alcoholgebruik aangeven; matige niveaus kunnen wijzen op sociaal of incidenteel drinken, terwijl hoge niveaus een duidelijke indicatie zijn van excessief of chronisch alcoholgebruik.

De PEth-test biedt dus niet alleen bewijs voor de afwezigheid van alcoholgebruik, maar categoriseert ook de mate van drinkgedrag, en biedt een genuanceerd inzicht in iemands alcoholconsumptie.

Internationaal wordt een ‘grenswaarde’ (beslissingslimiet) van 200 ng/mL gehanteerd, waarbij waarden boven deze grens wijzen op excessief alcoholgebruik.

PEth-tests in de rechtbank

In juridische zaken kan de PEth-test een beslissende rol spelen bij het beoordelen van iemands alcoholgebruiksgeschiedenis. In het verkeersrecht worden PEth-tests gebruikt om het alcohol gebruik van de bestuurders in kaart te brengen. Dit is vooral relevant in zaken waarbij een bestuurder herhaaldelijk is aangehouden voor rijden onder invloed en waarbij traditionele ademtests of bloedtests alleen recent gebruik zouden aantonen. Vaak is aangewezen om spontaan zelf een PEth-test bij te brengen om de Rechter aan te tonen dat er geen problematisch gebruik, dan wel zal de Rechter hiertoe de kans geven vooraleer tot een haaronderzoek over te gaan.

Ook in gevallen van voogdijgeschillen, kan een PEth-test aantonen of een ouder langdurig alcohol heeft gebruikt, wat van invloed kan zijn op beslissingen over voogdij.

Hoe betrouwbaar is de PEth-test vergeleken met andere alcoholtesten?

De PEth-test wordt beschouwd als zeer betrouwbaar voor het detecteren van chronisch alcoholgebruik. De specificiteit voor alcohol maakt dat het minder waarschijnlijk is om valse positieven te produceren door andere stoffen. In vergelijking met andere alcoholtesten, zoals EtG (Ethylglucuronide)  of Cdt tests, heeft PEth een langer detectievenster en correleert het nauwer met de daadwerkelijke hoeveelheid geconsumeerde alcohol.

Tot op heden heeft de literatuur geen gevallen gemeld van valse positieve resultaten (individuen zonder blootstelling aan ethanol maar positief testen voor PEth) of valse negatieve resultaten (individuen die wel drinken, maar bij wie geen PEth wordt gevormd).

 

Conclusie

De PEth-test is een waardevol instrument in zowel de verkeershandhaving als de rechtspraak om langdurig alcoholgebruik aan te tonen. Hoewel de test bepaalde voordelen biedt ten opzichte van traditionele alcoholtests, is het cruciaal dat de resultaten zorgvuldig worden geanalyseerd en in de juiste context worden geplaatst. Met de toenemende toepassing van PEth-tests in juridische en verkeersgerelateerde zaken, wordt het belang van nauwkeurige en betrouwbare alcoholtestmethoden steeds duidelijker.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK