Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Snelheidsovertredingen: alles wat u moet…

Snelheidsovertredingen: alles wat u moet weten

snelheidsovertreding

Als u een snelheidsovertreding heeft begaan, is het belangrijk om te begrijpen wat dit precies inhoudt en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Hieronder hebben we alles wat u moet weten over snelheidsovertredingen op een rijtje gezet.

 

Wat is een snelheidsovertreding?

Een snelheidsovertreding is wanneer u sneller rijdt dan de maximumsnelheid die is toegestaan op de weg waarop u rijdt. De maximumsnelheid varieert afhankelijk van de weg en het voertuig dat u bestuurt.

 

Welke zijn de gevolgen van een snelheidsovertreding?

Als u betrapt wordt op een snelheidsovertreding, kunt u een boete krijgen. De hoogte van de boete hangt af van de ernst van de overtreding en de maximumsnelheid op de weg. In sommige gevallen kan de boete oplopen tot enkele honderden euro’s.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie in principe een onmiddellijke inning voorgesteld. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de Politierechtbank.

Bovendien kan een snelheidsovertreding gevolgen hebben voor uw rijbewijs. Als u meerdere snelheidsovertredingen begaat binnen een bepaalde periode, kan uw rijbewijs worden ingetrokken. In extreme gevallen kan een snelheidsovertreding zelfs leiden tot een gevangenisstraf.

 

Tarieven boetes – onmiddellijke inning

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

 • • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u: 53 euro;
 • • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u.

Wanneer u meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, of woonerf zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank. U riskeert een boete tussen de € 80 en € 4000, alsook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

b. op andere wegen:

 • • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro;
 • • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u.

Rijdt u op andere wegen meer dan 40 km/u te snel dan zal u ook worden gedagvaard voor de politierechtbank. U riskeert een boete tussen de € 80 en € 4000, alsook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

 

Minnelijke schikking

Wordt de onmiddellijke inning (boete) verzonden door de Politie niet betaald, dan kan het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstellen.

De minnelijke schikking bedraagt 85,00 euro voor de eerste 10 km/u te veel. Per bijkomende kilometer boven de 10 km/u zal 11,00 euro extra worden aangerekend.

Van zodra men meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km/u te snel op andere wegen, wordt u sowieso gedagvaard en zal u moeten verschijnen voor de politierechtbank.

 

Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Wanneer de politie vaststelt dat de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 km/u wordt overschreden binnen de bebouwde kom, een schoolomgeving of zone 30, dan kan deze steeds overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Ook wanneer op andere wegen dan hogergenoemde, de maximumsnelheid met meer dan 30 km/u wordt overschreden, kan er steeds worden overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

 

Dagvaarding Politierechtbank

Het openbaar ministerie heeft steeds de mogelijkheid om u voor uw overtreding meteen te dagvaarden voor de Politierechtbank. In de meeste gevallen zal dit slechts gebeuren wanneer de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking niet betaald werden.

In andere gevallen zal het openbaar ministerie vaak wel overgaan tot dagvaarding:

 • snelheidsovertreding samen met andere overtredingen (alcohol, ongeval, …)
 • recidive
 • jonge bestuurder

In de Politierechtbank riskeer je steeds een geldboete tussen € 80 en € 4000.

Reed je meer 20 km/u te snel binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, of woonerf, dan riskeer je ook nog een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Diezelfde regel geldt voor meer dan 30 km/u te snel op andere wegen. Vanaf 30 km/u snel binnen de bebouwde kom of 40 km/u te snel op andere wegen is de rechter zelfs verplicht het rijverbod uit te spreken tussen 8 dagen en 5 jaar.

De exacte straf zal de Politierechter uitspreken afhankelijk van de omstandigheden:

 • de gemeten en gecorrigeerde snelheid
 • voorgaande overtredingen
 • probatiemogelijkheden zoals uitstel of opschorting
 • werk
 •  …

 

Wat is de correctie bij een snelheidsovertreding?

 • bedroeg je gemeten snelheid minder dan 100 km/u, dan bedraagt decorrectiemarge 6 km/u.
 • bedroeg je gemeten snelheid méér dan 100 km/u, dan bedraagt de correctiemarge 6 %.

De politierechter kan steeds rekening houden met de gemeten snelheid en is niet verplicht de gecorrigeerde snelheid aan te nemen.

 

Pv en antwoordformulier

Enkele dagen nadat de snelheidsovertreding werd begaan, ontvang je een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde en is er ook plaats voorzien voor je verweermiddelen of protest.

Volgens art. 62, lid 8 Wegverkeerswet moet de politie, te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding, binnen een termijn van 14 dagen een afschrift van het proces-verbaal verzenden aan de vermoedelijke overtreder. Het is de datum van verzending die telt.

Indien de termijn van 14 dagen niet wordt gerespecteerd heeft dit niet tot gevolg dat met het proces-verbaal geen rekening meer zal gehouden worden, of dat het proces-verbaal nietig is geworden. Het proces-verbaal blijft geldig, maar verliest haar bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Vanaf dan geldt de pv enkel nog als inlichting en wordt het tegenbewijs eenvoudiger.

 

Hoe kunt u een snelheidsovertreding voorkomen?

De meest effectieve manier om een snelheidsovertreding te voorkomen, is door de maximumsnelheid op de weg te respecteren. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de maximumsnelheid op elke weg waarop u rijdt en pas uw snelheid dienovereenkomstig aan.

Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat uw snelheidsmeter goed is gekalibreerd. Als uw snelheidsmeter niet correct is afgesteld, kunt u onbewust te snel rijden en dus een snelheidsovertreding begaan.

 

Wat moet u doen als u een snelheidsovertreding begaat?

Als u een snelheidsovertreding begaat, is het belangrijk om de boete op tijd te betalen om verdere problemen te voorkomen. Als u het niet eens bent met de boete, kunt u bezwaar maken. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen of bezwaar maken zinvol is.

 

Conclusie

Een snelheidsovertreding kan tot vervelende gevolgen leiden, zowel financieel als op het gebied van verkeersveiligheid. Door de maximumsnelheid op de weg te respecteren en ervoor te zorgen dat uw snelheidsmeter goed is gekalibreerd, kunt u een snelheidsovertreding voorkomen. Heeft u toch een overtreding begaan, aarzel dan niet om u juridisch te laten bijstaan.

 

 

 

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK