Kennisbank Verkeersrecht Sanctie Verjaring verkeersovertredingen

Verjaring verkeersovertredingen

Algemeen

In het strafrecht, en dus ook in het verkeersrecht, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verjaring van de strafvordering en de verjaring van de straf.

Verjaring van de strafvordering

De verjaring van de strafvordering wil zeggen dat het Openbaar Ministerie u niet meer kan vervolgen en u dus ook geen veroordeling meer kan worden opgelegd. (Art. 68 Wegverkeersreglement)

Volgens Artikel 68 van de Wegverkeerswet verjaart de strafvordering inzake de meeste verkeersovertredingen door verloop van twee jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan.

Voor volgende overtredingen bedraagt de verjaringstermijn evenwel drie jaar:

  • • Art. 30, § 1 en § 3 Wegverkeerswet: rijden zonder geldig rijbewijs of spijts onmiddellijke intrekking;
  • • Art. 33 Wegverkeerswet: vluchtmisdrijf;
  • • Art. 34, § 2 Wegverkeerswet: alcoholintoxicatie van ten minste 0,35 mg/l UAL of o,8 promille, rijden spijts tijdelijk rijverbod na intoxicatie, weigeren van ademtest of ademanalyse zonder geldige reden;
  • • Art. 35 Wegverkeerswet: rijden in een staat van dronkenschap of soortgelijke toestand;
  • • Art. 37bis, § 1,1° en 4 tot 6 Wegverkeerswet: rijden onder invloed van drugs, rijden spijts tijdelijk rijverbod na een druggerelateerd misdrijf, weigeren van speekseltest of speeksel analyse zonder geldige reden.

Bij een verkeersongeval met doden of gewonden, betreft het misdrijf onopzettelijke doding of het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. De strafvordering verjaart dan na verloop van 5 jaar.

Stuiting en schorsing

De verjaring kan worden gestuit of geschorst. Stuiting wil zeggen dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, die gelijk is aan de oorspronkelijke periode. De verjaringstermijn kan in totaal echter maximaal het dubbele van de initiële verjaringstermijn bedragen. In de meeste gevallen is dat dus al vier jaar.

De stuitingsgronden zijn daden van onderzoek en vervolging, zoals bv. het opvragen van het strafregister van de verdachte of het betekenen van de dagvaarding.

Schorsing wil zeggen dat de verjaring onderbroken wordt en na verloop van een bepaalde tijd opnieuw zal verder lopen voor de resterende termijn.

Verjaring van de straf

Naast de mogelijke verjaring van de strafvordering is er ook de verjaring van de straf. Het openbaar ministerie moet er voor zorgen dat wanneer de rechter een straf oplegt, deze ook effectief binnen een bepaalde termijn word uitgevoerd.

De verjaringstermijnen zijn als volgt:

  • • criminele straffen (gevangenisstraf van 5 jaar of hoger): 20 jaar;
  • • correctionele straffen (geldboete van ten minste 26,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en/of gevangenisstraf van minder dan 5 jaar): na 5 jaar voor straffen tot 3 jaar én na 10 jaar voor straffen van meer dan 3 jaar;
  • • politiestraffen (gevangenisstraf tot maximaal 7 dagen en/of geldboete tot 25,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen)): 1 jaar;

Het merendeel van de straffen die worden uitgesproken door de Politierechter zijn geen politiestraffen maar correctionele straffen. De geldboetes zijn vaak immers meer dan 25,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK