Kennisbank Verkeersrecht Verzekering Advocaat Rechtsbijstand

Advocaat Rechtsbijstand

Verzekering rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering als bijkomende verzekering bij de familiale polis en de WAM-polis doen meestal dienst bij betwistingen in het verkeersrecht.

Deze verzekering voorziet onder meer in de tussenkomst van een advocaat die u vrij kunt kiezen en betaalt zijn kosten waardoor u voor uw rechten kunt opkomen zonder vrees voor hoge afrekeningen.

De rechtsbijstandverzekeraar betaalt de kosten voor uw advocaat, zodat uw verdediging gratis is!

Zo kan men de rechtsbijstandverzekering bij de WAM-polis inroepen voor bijstand bij de strafrechtelijke verdediging, maar ook voor het verhaal van de schade na een ongeval. Fietser en voetgangers zullen dan weer dekking kunnen genieten via de rechtsbijstand behorende bij de familiale polis.

Indien u niet zeker bent of u een rechtsbijstandverzekering geniet, aarzel dan niet en neem snel contact op met uw verzekeringsmakelaar, rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat. Ook de juridische bijstand voor andere bestuurders dan diegene de verzekering hebben afgesloten, wordt in principe gedekt.

Wanneer kan u een beroep doen op mijn rechtsbijstandverzekering? Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal onder meer tussenkomen voor volgende gevallen en kosten:

  • de kosten van de advocaat bij een strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank;
  • de kosten van een advocaat om uw schade te verhalen bij de aansprakelijke partij;
  • de gerechtskosten, zoals dagvaarding en expertise, alsook de rechtsplegingsvergoeding die verschuldigd is aan de tegenpartij;
  • burgerlijke partijstelling voor de politierechtbank indien het parket tot dagvaarding van de aansprakelijke persoon overging;
  • dagvaarding voor de burgerlijke rechter indien het parket naliet om tot dagvaarding van de aansprakelijke persoon over te gaan;
  • tussenkomst bij insolventie van de aansprakelijke persoon;
  • kosten van een eigen geneesheer die bijstand verleent bij een expertise;

De verzekering rechtsbijstand wordt gereld in de artikelen 154 t.e.m. 157 van de Wet betreffende de verzekeringen 2014.Volgens artikel 155 Verz. w. zal de rechtsbijstandverzekering evenwel nooit een geldboete of een minnelijke schikking in strafzaken terugbetalen.

 

Vrije keuze advocaat

De rechtsbijstandverzekeraar zal aanvankelijk steeds trachten om een geschil zelf op te lossen of te bemiddelen, teneinde de kosten te besparen.

Indien toch een advocaat moet worden aangesteld is het belangrijk dat men steeds de vrije keuze van advocaat heeft en derhalve niet verplicht is om akkoord te gaan met de aanstelling van de advocaat die door uw rechtsbijstandsverzekeraar wordt voorgesteld. (Artikel 156 Verz.W.)

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht? De advocaten van Advo-Recht.be zijn gespecialiseerd in alle procedures aangaande het verkeersrecht. Wij staan u graag bij voor de Politierechtbank te Antwerpen, Turnhout, Mechelen, St.-Niklaas, Leuven, … Kies voor een professionele bijstand op maat met duidelijke afspraken en transparantie.

Neem contact met ons op te nemen via het contactformulier.

 

Gerechtskosten

Indien u gedagvaard bent om te verschijnen voor de Politierechtbank zal de rechtsbijstand verzekeraar in principe ook de dagvaardingskosten gemaakt door het Openbaar Ministerie terugbetalen.

Vraag hier steeds om bij uw verzekeraar of vraag raad bij onze advocaten.

 

Objectiviteitsclausule

Ook in burgerlijke zaken, zoals bijvoorbeeld een ongeval, bent u niet verplicht om steeds akkoord te gaan met de schaderegeling die uw verzekeraar voorstelt.

Indien uw mening aangaande de aansprakelijkheid bijvoorbeeld verschilt van deze van uw verzekeraar kan u een beroep doen op de objectiviteitsclausule die in de meeste rechtsbijstandsverzekeringen is opgenomen. U heeft u er immers alle belang bij dat de kans om uw schade vergoed te zien, hoe klein ook, wordt benut op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

De objectiviteitsclausule houdt in dat indien er discussie bestaat tussen u en uw verzekeraar met betrekking tot de aansprakelijkheid, u het recht heeft om een bijkomend juridisch advies in te winnen.

Indien de door u geraadpleegde advocaat uw standpunt bijtreedt, zal uw verzekeraar, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure, verplicht zijn de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste te nemen. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op het juridisch advies.

Indien de door u geraadpleegde advocaat van oordeel is dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal u de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen.

 

Enkele cijfers

De algemene kennis van de Vlaming over de rechtsbijstandsverzekering is zeer beperkt. Zo zou slechts 74% van de Vlamingen denken over een rechtsbijstandsverzekering te beschikken, en zelf amper 1 op 4 daar gebruik van maken of weten wat die verzekering precies inhoudt.

Volgens onderzoek van de Orde van Vlaamse Balies heeft 44% van wie al eens voor de rechtbank moest verschijnen toen niet nagekeken of hij een rechtsbijstandsverzekering had. Nochtans kan zo’n verzekering tussenkomen in veel kosten.

Veel Vlamingen verschijnen dan ook zonder advocaat voor de rechtbank. Het is evenwel niet eenvoudig om uzelf, zonder enige juridische kennis, voldoende te verdedigen voor een rechter. Een advocaat weet wat uw rechten zijn, kijkt na of er sprake is van verjaring, onderzoekt de bewijsstukken, enz.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK