Kennisbank Verkeersrecht Verzekering Tegenpartij heeft geen verzekering

Tegenpartij heeft geen verzekering

Principe

De kans bestaat dat de verantwoordelijke van het ongeval niet verzekerd was en onvermogend blijkt te zijn. Voor deze slachtoffers werd in de wet het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds opgericht. Hieronder zijn vijf gevallen waarin het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan worden aangesproken:

  • • Niet geïdentificeerd voertuig: het voertuig is gevlucht zonder identificatie. In dat geval worden enkel lichamelijke letsels gedekt.
  • • Gestolen voertuig: het voertuig is wel gekend, maar het is gestolen, bekomen door geweld of heling. Het ongeval moet in België plaatsvinden.
  • • In gebreke gestelde verzekeringsmaatschappij: het is de verzekeringsmaatschappij zelf die
    insolvabel of in faillissement is, of niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Het moet gaan om een Belgische maatschappij en zij moet eerst afzien van de erkenning om de verzekering BA Auto uit te oefenen in België.
  • • Onvoorzien geval of overmacht: de bestuurder van de tegenpartij heeft het ongeval veroorzaakt ten gevolge van een onvoorziene situatie of overmacht, bijvoorbeeld een malaise of hartfalen. Ook hier vergoedt het Fonds enkel als het ongeval zich in België voordoet.
  • • Niet-verzekerd voertuig: het voertuig van de tegenpartij beschikt niet over de verplichte
    verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, en is onvermogend

Om een beroep te doen op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds laat u binnen de 30 dagen na het ongeval een PV opstellen door de politie. Vervolgens doet u binnen de 5 jaar een aangifte bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK