Kennisbank Verkeersrecht Verzekering Mijn voertuig werd aangereden maar…

Mijn voertuig werd aangereden maar de dader heeft geen verzekering of is onbekend. Wat nu ?

dader niet verzekerd

Indien je auto werd beschadigd maar de tegenpartij niet verzekerd of onbekend is, kan dit heel wat bezorgdheden met zich meebrengen. In principe kan de schade immers worden achterhaald bij de autoverzekering van de aansprakelijke. Maar wat als dit laatste nu net niet kan? 

 

Het Belgisch Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds

Het Belgisch Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds biedt hiervoor een oplossing en kan tussenkomen als een soort vangnet voor bestuurders die niet op de verzekering kunnen terugvallen van de aansprakelijke. In volgende gevallen kan het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds tussenkomen:

 • Bij een insolvabiliteit van de verzekeraar. In dit geval dient het schadegeval zich te hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied.
 • Indien de verzekeraar van de tegenpartij niet dient te vergoeden wegens het toevallige karakter van het schadegeval waardoor de tegenpartij die het ongeval heeft veroorzaakt vrijuitgaat
 • Wanneer er geen met redenen omkleed antwoord van de verzekering BAP werd gegeven binnen de drie maanden na het verzoek tot schadeloosstelling
 • Het voertuig van de tegenpartij werd gestolen of verkregen door geweld of heling
 • De tegenpartij beschikt niet over een verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto
 • De tegenpartij is onbekend

 

Vergoeding

Het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds zal de lichamelijke schade, evenals de materiële schade door het schadegeval vergoeden, inclusief de nadelen voortvloeiend uit het ongeval (bijvoorbeeld de morele schade).

Uitzondering voor een onbekende dader

In het geval van een vluchtmisdrijf is de dader niet bekend bij het slachtoffer. Ook andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de dader onbekend is. In dit geval komt het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds ook tussen, maar bestaat er een uitzondering op het vlak van de vergoeding.

Het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds zal in dit geval enkel de lichamelijke schade vergoeden. Uitzonderlijk wanneer de lichamelijke schade dermate ernstig is (bijvoorbeeld bij een blijvende invaliditeit van ten minste 15% of in geval van overlijden) zal deze ook de materiële schade vergoeden.  Met andere woorden, wanneer bijvoorbeeld een onbekende tegen je geparkeerde auto heeft gereden met enkel materiële schade tot gevolg zal de herstelling niet door het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds worden vergoed. Indien u een omniumverzekering heeft afgesloten, kan u zich wel hierop beroepen voor de vergoeding van de materiële schade aan uw auto.

Er dient een aangifte van het schadegeval bij de politie te worden ingediend. In het geval van lichamelijk schade dient dit te gebeuren binnen de 30 dagen.

Voorgaande uitzonderingsregel maakt het van groot belang om indien je het ongeval hebt zien gebeuren de nummerplaat te noteren, maar ook door in de buurt rond te vragen naar  eventuele getuigen.

 

Verkrijging van de tegemoetkoming

Met het oog op de verkrijging van een tegemoetkoming kan het Fonds worden aangesproken rechtstreeks door de benadeelde zelf of de rechthebbenden, of door ieder persoon bevoegd om hen te vertegenwoordigen. Het is dan ook van belang u hiervoor te laten bijstaan door een raadsmanDe aanvraag dient via aangetekende brief te gebeuren.  Volgende elementen dienen te worden meegedeeld:

 • De datum en plaats van het ongeval;
 • De identiteit van de benadeelde persoon en de vermoedelijke dader (tenzij het gaat om een onbekende dader);
 • Het tegensprekelijk aanrijdingsformulier;
 • De ongevalsaangifte van de benadeelde aan de eigen verzekeraar;
 • BTW attest en een expertiseverslag;
 • De bevestiging of ontkenning (door andere verzekering) van de dekking van de schade.
 • In geval van lichamelijke schade zal eveneens het proces-verbaal dat de politie heeft opgesteld moeten worden voorgelegd.

Dit dient te gebeuren binnen de 5 jaar na datum van het ongeval. Hierna heeft het Fonds het recht om de tegemoetkoming te weigeren. Hiervoor bestaan enkele uitzonderingen die de verjaringstermijn pas doen intreden op het moment dat bijvoorbeeld het bericht van de faillissementsverklaring van de verzekeraar in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
Het is aan de benadeelde persoon (in het geval van de hoedanigheid van bestuurder) om de aansprakelijkheid aan te tonen van de bestuurder van het onbekend, onverzekerde of gestolen voertuig. Indien de benadeelde de hoedanigheid van een zwakke weggebruiker heeft zal enkel de betrokkenheid van het onbekend, onverzekerd of gestolen voertuig moeten worden aangetoond.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK