Kennisbank Algemeen Advocatuur Algemeen Hoe vind je een goede…

Hoe vind je een goede advocaat?

Wanneer u met een juridisch probleem kampt, laat u zich best bijstaan door een advocaat. Waar vindt u een ‘goede’ of de ‘juiste’ advocaat? Is het noodzakelijk een specialist te nemen?

 

Advocaten met naam en faam

Sommige advocaten zijn bekend in het publiek en de media. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u met hen daarom meer kans maakt om te winnen. Het gros van deze advocaten zijn bekend omwille van het soort ‘strafzaken‘ dat ze behandelen, die ook meer in de media worden gevolgd. Indien u dus een ander soort geschil heeft, zullen zij u mogelijks niet kunnen helpen. Bovendien behandelen deze advocaten vaak niet zelf uw zaak, maar laten ze de ‘eenvoudigere’ dossiers over aan hun medewerkers.

 

Een advocaat specialist of generalist?

Waar een advocaat algemeen als generalist bekend is, vergelijk dit met een huisdokter die van alle kleine kwaaltjes thuis is, specialiseren advocaten zich vandaag de dag meer en meer. Dat is ook nodig in een maatschappij die steeds complexer wordt en waarin de wetgeving moet volgen.

Bovendien wordt ook vanuit de rechtzoekende verwacht dat de advocaat snel weet waarover het gaat, zonder dat hij eerst uren aan juridisch opzoekwerk moet betalen. De advocaat moet zich kosten efficiënt organiseren.

Hoewel de specialisatie dus oprukt, zien we dat specifiek gespecialiseerde advocatenkantoren zich vooral voordoen in fiscale aangelegenheden of voor grote ondernemingen. Het gros van de kantoren stellen zich nog steeds heel breed op, waarin verschillende advocaten actief zijn met elks hun ‘voorkeurmaterie‘.

Opgelet wel waar er op heden nog geen systeem of orgaan is dat controleert of een advocaat wel voldoet aan bepaalde normen voor een specifieke materie. Het is daarom dat de deontologie ook het woord voorkeursmaterie voorschrijft in plaats van specialisatie.
In de praktijk wordt het woord specialisatie al wel veel meer gehanteerd.

De advocaat drukt volgens de geldende deontologie onder eigen verantwoordelijkheid zijn voorkeursmaterie uit.

 

Hoe kies ik mijn advocaat?

Vele advocaten worden nog steeds gevonden door mond-aan-mond reclame. Hoewel de deontologie reclame in principe toestaat voor de advocatuur, blijft het recht een discrete aangelegenheid.

Geen gouden tip en wil u online op zoek gaan naar een advocaat? De Orde van Vlaamse Balies beheert http://www.advocaat.be. Op die website kunt u een advocaat zoeken in uw regio die gespecialiseerd is in een bepaalde materie (bv. huur of verkeersrecht).

Het is daarbij ook steeds handig de advocaat na te gaan op Google en te zien of er eventueel enkele reviews bekend zijn door andere rechtzoekenden.

 

(Gratis) Eerste afspraak

Maak een afspraak met de advocaat van uw keuze voor een ‘eerste advies’. Vele kantoren hanteren een eerste gratis consultatie of intakegesprek. Zo niet spreekt u hiervoor het best op voorhand de kostprijs af.

Tijdens het eerste consult zal u meer te weten komen over de advocaat, de manier van werken, de begroting van de kosten enz… Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de advocaat, zeker aangezien vele problemen niet altijd even eenvoudig zijn opgelost en vaak discretie noodzakelijk is.

 

Wat zal de bijstand kosten?

Voor rechtzoekenden is het eerste vraagstuk vaak al hoeveel hun juridische bijstand eigenlijk zal kosten.

De vergoeding van een advocaat bestaat klassiek uit ereloon (per uur) en gemaakte kantoorkosten. Zowel voor het ereloon als voor de kosten beschikken de advocaten over verschillende manieren tot begroting. Lees hierover onze uitgebreide blog “Hoeveel kost een advocaat?”

Sinds 1 januari 2008 wordt de winnende partij een forfaitair bepaalde vergoeding toegewezen op kosten van de verliezende partij. Deze ‘rechtsplegingsvergoeding’ dient ter compensatie voor de gemaakte kosten en het ereloon van uw advocaat.

Op zoek naar een advocaat algemeen advocatuur?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK