Kennisbank Appartementsrecht Algemeen Advocaat appartementsrecht (mede-eigendom)

Advocaat appartementsrecht (mede-eigendom)

advocaat appartementsrecht

Het appartementsrecht en de mede-eigendom is een steeds evoluerende rechtstak. Hiernaast valt het appartementsrecht ook uiteen in verschillende onderdelen. Denk maar aan de algemene vergadering, bijdragen in de lasten, het naleven van het intern reglement… het zijn allemaal aspecten waarover een geschil kan ontstaan binnen de Vereniging van mede-eigenaars. In dat geval laat u zich best bijstaand door een gespecialiseerde advocaat appartementsrecht.

 

Wie heeft een advocaat appartementsrecht of mede-eigendom nodig?

Een advocaat appartementsrecht treedt op bij alle mogelijke geschillen binnen de VME (vereniging van mede-eigenaars). Denk maar aan:

In de eerste plaats kan de advocaat optreden als adviseur of bemiddelaar. Zeker in het appartementsrecht kan het van belang zijn om een oplossing na te streven waarbij alle mede-eigenaars zich goed voelen. Een advocaat kan ook helpen bij het opstellen van intern reglement.

Slagen partijen er niet in om onderling, of via bemiddeling, tot een oplossing te komen, dan dringt soms het oordeel van de Rechter zich op. De advocaat kan de juridische procedure inleiden, het dossier samenstellen en pleiten voor in de rechtbank.

De advocaat kan daarbij zowel de positie van de individuele mede-eigenaar verdedigen, dan wel de algemene belangen van de VME behartigen.

 

Vertrouwelijkheid

De relatie met een advocaat is steeds gebaseerd op vertrouwelijkheid. De advocaat dient zich volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te gedragen en is daarbij gebonden door het beroepsgeheim. Uw advocaat kan zonder uw toestemming dus niet zomaar gegevens of informatie met derden gaan delen.

 

Appartementsrecht & mede-eigendom

Het appartementsrecht of de mede-eigendom is onderdeel van het burgerlijk recht. Het gros van de wetten en regels staan dan ook opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek. De verschillende aspecten vallen uiteen in de rechten en verplichtingen van de individuele mede-eigenaars, de VME als rechtspersoon en de syndicus als vertegenwoordiger.

Ook andere rechtstakken zijn nauw verbonden met het appartementsrecht, denk bijvoorbeeld aan de verkoop of verhuur van individuele kavels (vastgoedrecht), het contractenrecht bij het beheer van het gebouw, …

 

Invordering van individuele bijdragen en lasten

In heel wat appartementsgebouwen zijn er achterstallige betalingen door mede-eigenaars. Hoewel sociale druk in kleinere VME’s kan helpen, kan u als individuele mede-eigenaar echter weinig verder ondernemen. Het initiatief ter invordering ligt bij de syndicus, die de VME vertegenwoordigt.

Een mede-eigenaar betaalt zijn bijdragen in het werkkapitaal of het reservekapitaal niet? Zowel de VME als een individuele eigenaar doen best een beroep op een gespecialiseerd advocaat bij een dergelijk geschil. De VME kan voor de invordering een verzekering rechtsbijstand afsluiten.

Op zoek naar een advocaat appartementsrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK