Kennisbank Familierecht Algemeen Advocaat naamswijziging

Advocaat naamswijziging

advocaat naamswijziging

Wenst u graag van voornaam of familienaam te veranderen, maar weet u niet waar te beginnen? Niet alleen zijn er verschillende procedures voor een voornaamswijziging en een naamswijziging, bovendien kan men ook nog hoger beroep aantekenen bij de Familierechtbank. Advo-Recht.be kan u bijstaan bij de opmaak van de nodige documenten en de procedure.

 

Voornaam wijzigen

Door een wetswijziging in 2018 is voortaan de ambtenaar van burgerlijke stand bevoegd voor het wijzigen van de voornaam.

veranderen contacteert u dus best de burgerlijke stand van

 • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
 • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
 • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

Belangrijk bij een naamswijziging is dat:

 • Je motiveert duidelijk waarom je de voornaamsverandering wil.
 • De gevraagde voornaam geeft geen aanleiding tot verwarring.
 • De gevraagde voornaam kan jou of derden niet schaden.

De kostprijs van de voornaamswijziging is afhankelijk van gemeente tot gemeente. In sommige gemeentes is de procedure op zich gratis, maar moet men vervolgens natuurlijk wel tal van documenten tegen betaling laten vernieuwen, zoals bv. de identiteitskaart.

De procedure duurt maximaal 3 maanden, maar kan in de praktijk ook sneller.

 

Familienaam wijzigen

De familienaam kan men niet wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar moet nog steeds aan de Koning richten. In de praktijk richt men het verzoek aan de FOD Justitie Dienst naamswijziging die het verzoek dan verder afhandelt en voorlegt aan de Minister van Justitie.

Een dergelijk verzoek moet eveneens ernstig gemotiveerd zijn. De naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden.

Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door beide ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wil dat ook zij van naam veranderen.

Bovendien moet u verschillen documenten voorleggen bij de aanvraag:

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een bewijs van betaling van het registratierecht.

U kunt die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten.

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt u wanneer u de naamsverandering aanvraagt.

De duur van het onderzoek van de aanvraag hangt af van de complexiteit van de situatie en van uw medewerking bij de procedure.

Rekening houdend met de formaliteiten met betrekking tot de bekendmaking, registratie en overschrijving varieert de totale duur van de procedure van 6 tot 12 maanden. Eenvoudige aanvragen worden sneller afgehandeld.

Lees verder over de naamswijziging op de website van de FOD.

 

Hoger Beroep bij de familierechtbank

Wanneer de naamswijziging niet werd toegestaan, kan u voortaan ook “in hoger beroep” gaan bij de Familierechtbank.

Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de minister van Justitie u in kennis heeft gesteld van de weigering de naamsverandering.

De familierechtbank zal dan opnieuw oordelen of de drie voorwaarden voor een naamsverandering vervuld zijn (ernstige redenen, geen verwarring, geen schade aan de verzoeker of aan derden).

De uitspraak van de familierechtbank wordt vervolgens verstuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

 Een advocaat naamswijziging?

Een advocaat gespecialiseerd in familierecht kan u steeds bijstaan bij de aanvraag van een naamswijziging. Dit kan gaan van het samenstellen van het dossier, tot het opmaken en motiveren van de aanvraag.

Vooral indien u hoger beroep wenst aan te tekenen bij de Familierechtbank tegen een eerdere negatieve beslissing, is het aangewezen een beroep te doen op een advocaat. De advocaat kijkt er op toe dat alle vormvoorschriften strikt worden nageleefd.

De kosten van een advocaat voor een naamswijziging verschillen naargelang de omvang van de prestaties. Kijkt de advocaat enkel de aanvraag na, of moet hij een procedure hoger beroep opstarten? Lees verder over hoeveel een advocaat kost?

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK