Kennisbank Familierecht Algemeen Buitengewone kosten: veel gestelde vragen

Buitengewone kosten: veel gestelde vragen

verbeurdverklaring beslag

Ouders die uit elkaar zijn, zijn vaak gehouden tot betaling van een gedeelte van de buitengewone kosten voor hun kinderen. Het vonnis of de overeenkomst omtrent kinderen bepaalt steeds de modaliteiten en omschrijving van deze buitengewone kosten. Toch worden wij vaak geconfronteerd met specifieke vragen omtrent deze materie. We lijsten graag de belangrijkste en meest gestelde vragen voor u op, met de nodige antwoorden uiteraard.

 

  • Wat gebeurt er met de studietoelage?

De studietoelage wordt vaak uitgekeerd aan de ouder die ook het groeipakket ontvangt. De andere ouder dient hierover geïnformeerd te worden. Deze studietoelage dient te worden aangewend voor betaling van de buitengewone schoolkosten. Van zodra deze buitengewone schoolkosten het saldo van de studietoelage overschrijden, dient het overige gedeelte door beide ouders te worden gedeeld. De studietoelage dient dus eerst volledig te zijn aangewend voor de buitengewone schoolkosten, vooraleer de andere ouder kan worden aangesproken tot betaling.

  • Mijn ex bezorgt geen facturen. Moet ik dan nog betalen?

De partner die betaling vraagt van buitengewone kosten, moet hiervan steeds de nodige bewijsstukken voorleggen. Dit is een factuur en/of overschrijvingsbewijs. Voor zover de nodige bewijsstukken niet worden voorgelegd, dient er niet te worden betaald.

  • Valt de gewone schoolfactuur onder buitengewone kosten?

Eén en ander hangt steeds af van de omschrijving van de buitengewone schoolkosten in het vonnis of de overeenkomst. Normaal gezien vallen gewone schoolfacturen niet onder buitengewone kosten en dienen deze niet te worden gedeeld.

  • Wat als er tussenkomst is van de mutualiteit?

Voor buitengewone medische kosten, zal de mutualiteit vaak tussenkomen in de kosten. Deze tussenkomst gebeurt vaak na de betaling van de kosten zelf. De ouder die betaling van buitengewone medische kosten vraagt, moet ook steeds overzicht bezorgen van de tussenkomst van de mutualiteit. Deze tussenkomst dient dan te worden afgetrokken van de medische kost en het saldo wordt door beide ouders gedeeld.

Let op: ook voor de aankoop van een bril of inschrijvingsgeld voor hobby’s komt de mutualiteit tussen. Kijk zeker na welke tussenkomsten allemaal voorhanden zijn.

  • Wat als ik geen toestemming geef voor een welbepaalde buitengewone kost?

Behoudens dringende medische uitgaven, dient er steeds toestemming te worden gevraagd aan de andere ouder vooraleer een buitengewone kost wordt gemaakt. Bij gebreke aan tijdige toestemming, wordt de andere ouder geacht akkoord te gaan met de gemaakte kost. Men moet dan zeker de vraag tot toestemming kunnen voorleggen. Het is dus raadzaam om dit steeds schriftelijk (bv. per e-mail) aan de andere ouder te vragen. In het geval dat één van de ouders een buitengewone kost weigert, kan deze niet worden aangesproken tot betaling ervan.

Let wel: bij gebreke aan toestemming, kan de andere ouder steeds naar de Familierechtbank stappen om alsnog toestemming te verkrijgen omtrent deze kost. In dat geval zal de andere ouder wel kunnen worden aangesproken tot betaling. Louter weigeren om onder betaling uit te komen is dus geen goed idee.

  • Wat als de buitengewone kosten niet betaald worden?

Bij niet-betaling van de buitengewone kosten kan er worden ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis dan betekenen aan de tegenpartij en het nodige doen om de gelden in te vorderen. Dit kan via loonbeslag, beslag op de inboedel en dergelijke meer.

  • Hoe moeten de buitengewone kosten worden afgerekend?

Men dient hiervoor in de eerste plaats goed na te kijken wat er in het vonnis wordt bepaald omtrent de afrekening. Het is mogelijk dat er per maand wordt afgerekend of om de drie maanden. Het is aangewezen dat er steeds een duidelijk overzicht wordt bezorgd, gepaard met de nodige stavingsstukken (facturen/overschrijvingsbewijzen/tussenkomst mutualiteit/studietoelage).

Het is ook mogelijk dat beide ouders buitengewone kosten hebben gemaakt. Beiden maken dan afzonderlijk een afrekening op en nadien worden beide afrekeningen onderling verrekend. Het saldo dat dan nog openstaat moet dan nog worden betaald.

 

Bij vragen omtrent deze materie, kan u uiteraard ook steeds terecht bij één van onze specialisten.

De eerste leidraad blijft uiteraard altijd het vonnis of de overeenkomst. Daarin staat steeds heel duidelijk wat er onder de buitengewone kosten valt en wat de modaliteiten zijn voor het verkrijgen van toestemming voor een buitengewone kost en de afrekening ervan.

Meer informatie over de buitengewone kosten in het algemeen, vindt u ook onder onze blogpost:https://advo-recht.be/kennisbank/familierecht/algemeen-familierecht/buitengewone-kosten-voor-kinderen/

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK