Kennisbank Familierecht Algemeen Welke documenten / stukken heeft…

Welke documenten / stukken heeft de Familierechtbank nodig?

familierechtbank

Bewijslast is de verplichting tot het leveren van bewijs in een proces. In ons rechtssysteem geldt de regel dat men zijn vorderingen altijd moet onderbouwen met bewijzen. In een procedure voor de Familierechtbank is dit niet anders. Maar welke documenten heeft de Familierechtbank nu exact nodig in het kader van een familiaal geschil?

 

Een Familierechtbank kan in een familierechtelijk geschil oordelen over verschillende vorderingen. Om hierover correct te kunnen oordelen vraagt men steeds dat de nodige bewijsdocumenten of stukken worden bijgebracht. Hierna volgt een overzicht van welke belangrijke documenten / stukken een Familierechtbank nodig heeft om over een vordering te oordelen.

 

1. Ambtelijke stukken

In het kader van een procedure echtscheiding, moet er steeds een uittreksel uit de huwelijksakte worden bijgebracht. Dit is noodzakelijk opdat de Familierechtbank de echtscheiding correct kan uitspreken. De huwelijksakte kan worden opgevraagd bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken. Als dit in het buitenland is, moet er ook steeds een gelegaliseerde vertaling worden bijgevoegd.

In een procedure waarin het gaat om kinderen, moet er ook altijd een uittreksel uit de geboorteakte van elk kind worden gevoegd. Op die manier kan de rechtbank vaststellen over welke kinderen het gaat en of de afstamming ten aanzien van deze kinderen vaststaat ten aanzien van beide ouders. Een uittreksel uit de geboorteakte kan worden opgevraagd bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind werd geboren.

Verder moet de Familierechtbank ook altijd in staat zijn om de partijen correct te identificeren: identiteit, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum- en plaats en woonplaats. Men kan dit bewijzen met een attest van woonst, attest van nationaliteit en/of een attest van gezinssamenstelling. Deze kunnen allen worden opgevraagd bij de burgerlijke stand van de gemeente waar men woonachtig is. Het is ook gebruikelijk dat er een uittreksel uit het rijksregister wordt toegevoegd. Op dit uittreksel staan namelijk bovenstaande identiteitsgegevens volledig vermeld. Men moet dan geen drie verschillende attesten bijbrengen.

 

2. Stukken in verband met onderhoudsbijdragen

Als de Familierechtbank moet oordelen over een onderhoudsbijdrage, heeft men altijd volledig overzicht van het inkomen nodig. Dit geldt zowel voor een onderhoudsbijdrage voor kinderen, alsook voor een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen ex-echtgenoten.

Men moet zowel bewijs van het inkomen, alsook raming van de vaste kosten bijbrengen, zodat de Familierechtbank correct het beschikbare inkomen kan berekenen.

Volgende stukken moeten hiervoor worden bijgebracht:

 • Aanslagbiljetten personenbelasting;
 • Loonfiches;
 • Attest ziekte-uitkering;
 • Attest leefloon;
 • Attest werkloosheidsuitkering;
 • Fiscale fiche 281.10;
 • Aanslagbiljetten vennootschapsbelasting (indien men een vennootschap heeft);
 • Resultatenrekening / balans (indien men een eigen zaak heeft);
 • Huurovereenkomst (als men een woning huurt);
 • Attest maandelijkse hypothecaire aflossingen (als men een woning in eigendom heeft);
 • Overzicht van het groeipakket (bij onderhoudsbijdrage voor kinderen).

 

3. Stukken omtrent belang van het kind

Als de Familierechtbank dient te oordelen over een omgangsregeling en/of ouderlijk gezag voor kinderen, is het belang van het kind steeds de eerste leidraad.

Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar hebben steeds de mogelijkheid om gehoord te worden door de familierechter (zie hierover ook deze blogpost: https://advo-recht.be/kennisbank/familierecht/algemeen-familierecht/het-horen-van-een-kind-door-de-rechter/)

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om objectieve stukken bij te brengen die kunnen aantonen hoe het met een kind gaat, zoals:

 • Aanwezigheid op school;
 • Gedrag op school;
 • Attest psycholoog of arts;
 • Medisch attest omtrent ziekte, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek.

Een rechter zal ook steeds willen nagaan of de woonstsituatie voor een kind optimaal is. Men zal geen omgangsregeling uitspreken als de woonstsituatie van de ouder niet geschikt is om het kind op te vangen. Een document met beschrijving van de woning of foto’s van de slaapkamers van de kinderen kunnen in dat geval ook altijd worden bijgevoegd. In de regel is dit echter niet nodig, maar als men verwacht dat hieromtrent betwisting zal worden gevoerd, is het altijd goed om hierop te anticiperen.

Bovendien kan er ook discussie bestaan over de pedagogische capaciteiten van een ouder. Het is mogelijk dat de Familierechtbank moet nagaan of een ouder wel geschikt is om ouderlijk gezag over een kind uit te oefenen of om voor een kind te zorgen in het kader van een omgangsregeling.

Bij discussie hierover kunnen volgende stukken relevant zijn:

 • Drugstesten;
 • Alcoholtesten;
 • Uittreksel uit het strafregister;
 • Medische attesten;
 • P.V.’s van politie.

Let steeds op dat er objectieve stukken worden toegevoegd. Een verklaring van buren, grootouders of andere familieleden zijn subjectief en hebben maar een zeer beperkte bewijswaarde.

 

4. Met welke stukken moet men opletten?

In een regeling omtrent de kinderen kan het er soms hard aan toe gaan. Ouders proberen vaak hun kinderen mee in de strijd te gooien. Dit wordt nooit in dank afgenomen door de Familierechtbank. Een echtscheiding is een procedure tussen ouders en kinderen mogen nooit de verantwoordelijkheid van deze procedure op zich nemen.

Het belang van het kind is altijd de eerste leidraad voor een Familierechtbank. De wet verbiedt zelfs dat kinderen getuigen in een procedure die wordt gevoerd tussen hun ouders (art. 931 van het Gerechtelijk Wetboek).

Breng dus zeker geen documenten bij die afkomstig zijn van kinderen, zoals bijvoorbeeld handgeschreven verklaringen, chatgesprekken tussen kinderen en ouders, audio- en/of video-opnames.

 

Het is zeker raadzaam om al kopie van bovenstaande stukken mee te nemen op uw consultatie bij een advocaat. De advocaat in kwestie kan dan met kennis van zaken het dossier opbouwen en gericht advies geven. Een advocaat kan ook steeds met u nadenken over welke andere stukken mogelijk nog relevant kunnen zijn voor de Familierechtbank.

Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze specialisten Familierecht!

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK