Kennisbank Huurrecht Woninghuur voor 2019 Vervreemding of verkoop van het…

Vervreemding of verkoop van het verhuurde goed

Geregistreerde huurovereenkomst

Een geregistreerde huurovereenkomst met vaste dagtekening voor de verkoop van de woning zal na de verkoopovereenkomst gewoon verder blijven lopen. De nieuwe verhuurder / eigenaar treedt in de rechten en plichten van de oorspronkelijke verhuurder en moet de wettelijke opzegmogelijkheden naleven. In principe verandert er dus niets voor de huurder.

Zelfs in het geval de huurovereenkomst een uitzettingsbeding bevat in geval van verkoop, is dit niet geldig. De nieuwe eigenaar moet zich houden aan de wettelijke opzegmogelijkehden.

Opgelet! De nieuwe eigenaar treedt in rechte van de verhuurder. Dit wil zeggen dat hij vanaf dan de huurgelden zal ontvangen, maar in principe ook de bij het begin van de huurovereenkomst gestelde huurwaarborg van de vorige verhuurder overneemt.

Niet-geregistreerde huurovereenkomst, maar al 6 maanden bewoond

Werd de huurovereenkomst niet geregistreerd, maar wordt het pand op het moment van de verkoop wel reeds meer dan zes maanden bewoond door de huurder, dan geniet de huurder in principe dezelfde bescherming alsof het contract wél geregistreerd was. De huurovereenkomst is dan tegenwerpelijk aan de koper.

Wél wordt in dat geval een extra opzegmogelijkheid voorzien voor de koper, met name het ‘gunstregime‘.

De nieuwe verhuurder / koper kan binnen drie maanden na de datum van het verlijden van de verkoopsakte de huurovereenkomst opzeggen, mits naleveing van één van de wettelijke opzegredenen (bv. om het pand persoonlijk en werkelijk zelf te betrekken) en waarbij de opzegtermijn drie maanden betreft.

Niet-geregistreerde huurovereenkomst, minder dan 6 maanden bewoond

Als de huidige huurder op de moment van de verkoop het pand minder dan 6 maanden betrekt en het contract nog niet geregistreerd werd, is het contract niet tegenstelbaar aan de koper.

De nieuwe verhuurder / eigenaar kan de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder reden beëindigen.