Kennisbank Huurrecht Woninghuur voor 2019 Vervreemding of verkoop van het…

Vervreemding of verkoop van het verhuurde goed (Huurcontract voor 01/01/2019)

Als eigenaar kan je steeds je huis of appartement verkopen, zelfs als dit verhuurd is. Dit betekent niet dat het huurcontract hierdoor automatisch zal eindigen. Onder welke omstandigheden kan de nieuwe eigenaar een einde maken aan het huurcontract?

 

Huurovereenkomst gesloten voor of na 01/01/2019?

Allereerst dient te worden nagegaan of de huurovereenkomst gesloten werd voor of na 01/01/2019. Immers vallen alle huurovereenkomsten gesloten na deze datum onder het Woninghuurdecreet, waar andere regels werden ingevoerd. Werd het huurcontract voor 01/01/2019 gesloten, lees dan onder verder. Klik hier voor huurovereenkomsten gesloten na 01/01/2019.

 

Geregistreerde huurovereenkomst

Een geregistreerde huurovereenkomst met vaste dagtekening voor de verkoop van de woning zal na de verkoopovereenkomst gewoon verder blijven lopen. De nieuwe verhuurder / eigenaar treedt in de rechten en plichten van de oorspronkelijke verhuurder en moet de wettelijke opzegmogelijkheden naleven. In principe verandert er dus niets voor de huurder.

Zelfs in het geval de huurovereenkomst een uitzettingsbeding bevat in geval van verkoop, is dit niet geldig. De nieuwe eigenaar moet zich houden aan de wettelijke opzegmogelijkheden.

Opgelet! De nieuwe eigenaar treedt in rechte van de verhuurder. Dit wil zeggen dat hij vanaf dan de huurgelden zal ontvangen, maar in principe ook de bij het begin van de huurovereenkomst gestelde huurwaarborg van de vorige verhuurder overneemt.

 

Niet-geregistreerde huurovereenkomst, maar al 6 maanden bewoond

Werd de huurovereenkomst niet geregistreerd, maar wordt het pand op het moment van de verkoop wel reeds meer dan zes maanden bewoond door de huurder, dan geniet de huurder in principe dezelfde bescherming alsof het contract wél geregistreerd was. De huurovereenkomst is dan tegenwerpelijk aan de koper.

Wél wordt in dat geval een extra opzegmogelijkheid voorzien voor de koper, met name het ‘gunstregime‘.

De nieuwe verhuurder / koper kan binnen drie maanden na de datum van het verlijden van de verkoopsakte de huurovereenkomst opzeggen, mits naleving van één van de wettelijke opzegredenen (bv. om het pand persoonlijk en werkelijk zelf te betrekken) en waarbij de opzegtermijn drie maanden betreft.

 

Niet-geregistreerde huurovereenkomst, minder dan 6 maanden bewoond

Als de huidige huurder op de moment van de verkoop het pand minder dan 6 maanden betrekt en het contract nog niet geregistreerd werd, is het contract niet tegenstelbaar aan de koper.

De nieuwe verhuurder / eigenaar kan de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder reden beëindigen.

 

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK