Kennisbank Incasso Algemeen Incasso advocaat facturen

Incasso advocaat facturen

incasso advocaat

Heeft u openstaande facturen, maar weet u niet waar te beginnen om ze te innen? Een incassobureau inschakelen of via de gerechtsdeurwaarder? Of doet u toch beter meteen een beroep op een advocaat?

 

Een incassobureau of advocaat?

Een eerste keuze die men moet maken is de manier om de openstaande factuur in te vorderen. Immers zijn er verschillende mogelijkheden.

In de eerste plaats kan men beroep doen op een incassobureau. Deze zullen vaak op basis van een no-cure-no-pay systeem werken, maar zijn dan weer beperkt tot het sturen van een ingebrekestelling of aanmaning.

Wanneer de schuldenaar immers nalaat om de onbetaalde factuur vrijwillig te betalen, zelfs na een aanmaning, moet men alsnog via de rechtbank om een veroordeling tot betaling of uitvoerbare titel te bekomen. De minnelijke invordering gaat dan over naar een gerechtelijke invordering. De schuldenaar zal in een vonnis veroordeelt worden tot het betalen van de openstaande som, waarna dit vonnis kan worden uitgevoerd via de gerechtsdeurwaarder. Deze laatste kan dan bijvoorbeeld beslag leggen op de goederen van de schuldenaar.

Nu, u raadt het al, voor een dergelijke procedure bij de Rechtbank doet u best beroep op… een advocaat. Enkel de advocaat kan u vertegenwoordigen in de rechtbank, een incassobureau kan dit niet. Vele incassobureaus zullen wel samenwerken met advocaten of u doorverwijzen, maar ondertussen is er mogelijks kostbare tijd verloren.

Indien u periodiek openstaande facturen heeft waarvan de meeste worden betaald na het versturen van een aanmaning, doet u dus best beroep op een incassobureau. Gaat het slechts om enkele facturen of vreest u dat de tegenpartij pas zal betalen bij hogere druk, dan raadpleegt u best meteen een advocaat.

 

Aanmaning

Vooraleer de zaak voor de rechtbank te brengen zal de advocaat eerst een aanmaning verzenden om het saldo te innen. Enerzijds is dit belangrijk voor het behouden van de goede handelsrelatie, anderzijds kan het zijn dat uw debiteur de factuur eenvoudigweg over het hoofd heeft gezien en de niet betaling op een vergissing berust.

Indien u algemene voorwaarden heeft zullen de intresten en het schadebeding ook worden opgenomen in de aanmaning.

 

Proces-economisch verantwoord?

Betaalt de schuldenaar nog steeds niet? Zelfs niet na de aanmaning? Dan zal de advocaat eerst nagaan of de debiteur nog vermogend is, vooraleer zomaar een procedure op te starten voor de Rechtbank.

Hoewel de schuldenaar in principe ook opdraait voor alle invorderingskosten, moet de schuldeiser deze wel voorschieten of provisioneren. Denk maar aan de advocatenkosten, de gerechtskosten, de kosten va de gerechtsdeurwaarder… Als achteraf blijkt dat de schuldenaar onvermogend is, zullen deze kosten vaak niet kunnen gerecupereerd worden en blijft men bedrogen achter.

In B2B relaties kan men de jaarrekening van de vennootschap desgevallend raadplegen in de balanscentrale. Voor consumenten is dit moeilijker in te schatten. 

 

 Hoeveel kost een advocaat incasso?

Uiteraard wenst u op voorhand te weten wat een advocaat incasso zal kosten. Hoewel transparantie zeer belangrijk is in de advocatuur, is het vaak niet eenvoudig om hier op voorhand een sluitend bedrag op te zetten.

Immers is het verloop van de procedure afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • Is de factuur B2B of B2C?
  • Zal de schuldeiser betalen na een aanmaning?
  • Moet een procedure worden opgestart voor de Rechtbank?
  • Wordt de factuur betwist? Is er discussie over de factuur?

De meeste incasso advocaten zullen proberen een vast bedrag af te spreken voor de aanmaning, en vervolgens per uur werken indien een procedure noodzakelijk wordt. In principe zullen deze kosten achteraf kunnen verhaald worden op uw schuldenaar. (zie boven.)

Tot slot is het belangrijk dat ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder moeten betaald worden. Deze zitten niet in het ereloon van de advocaat inbegrepen. Vraag dus ook steeds hierover duidelijkheid aan de advocaat.

Verder lezen over: Hoeveel kost een advocaat?

 

Stuur ons gerust uw openstaande facturen, waarna onze advocaten samen met u zullen kijken hoe deze het snelste in te vorderen. Neem vandaag nog contact op.

Op zoek naar een advocaat incasso?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK