Kennisbank Strafrecht Misdrijven Slagen en verwondingen

Slagen en verwondingen

slagen en verwondingen
Het toebrengen van slagen en verwondingen is als misdrijf opgenomen in het Strafwetboek onder de artikelen 398 e.v. Sw. Slagen en verwondingen kunnen zowel opzettelijk als onopzettelijk plaatsvinden, wat een grote invloed heeft op de straf.

 

Opzettelijke slagen en verwondingen

Art. 392 Sw. Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van letsel met het oogmerk om een bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te randen, ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid of van enige voorwaarde en zelfs al heeft de dader zich vergist omtrent de persoon die het slachtoffer van de aanranding is geworden. Het is bovendien niet van belang of men de exacte gevolgen al dan niet had gewild. (Cass. 19/10/2011, RABG 2012/8, p. 504, met noot J. De Herdt)

 

Wat is de straf voor slagen en verwondingen?

Art. 398 Sw. Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen.

Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachte rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro.

Art. 399 Sw. Indien de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro.

De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro, indien hij met voorbedachten rade heeft gehandeld.

 

Onopzettelijke slagen en verwondingen

Wanneer de slagen en verwondingen het gevolg zijn van een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, en dus niet opzettelijk werden veroorzaakt, wordt het misdrijf minder zwaar bestraft. Wanneer de verwondingen werden toegebracht in een verkeersongeval, zijn er nog andere straffen van toepassing. Art. 418. Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419 Sw. Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro. (Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.)

 

Schadevergoeding bij slagen en verwondingen

Het slachtoffer van slagen en verwondingen kan in aanmerking komen voor een schadevergoeding op grond van art. 1382 en 1383 BW. De dader zal, indien de schade volledig door hem werd toegebracht, de geleden schade integraal moeten vergoeden.

Wanneer de zaak voor de Correctionele Rechtbank of Politierechtbank komt, kan u zich Burgerlijke Partij stellen. Wij staan u daar graag in bij.

Wanneer de zaak door het Openbaar Ministerie werd gerangschikt zonder gevolg of geseponeerd, moet men zich tot de Burgerlijke Rechtbank wenden om alsnog een schadevergoeding te eisen.

 

Slachtoffer slagen en verwondingen

Bent u een slachtoffer van slagen en verwondingen? Wij staan u graag bij in de procedure tegen de dader(s). Een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht kan u bijstaan tijdens het onderzoek, de procedure, het begroten van de schadevergoeding enz…

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK