Kennisbank Verkeersrecht Dagvaarding Advocaat verkeersrecht Antwerpen

Advocaat verkeersrecht Antwerpen

advocaat verkeersrecht

 Op zoek naar een gespecialiseerde advocaat verkeersrecht? Heeft u een dagvaarding voor de politierechtbank? Zelfs voor de Politierechtbank doet u best beroep op een advocaat gespecialiseerd verkeersrecht. Bovendien dekt uw rechtsbijstand de kosten. De advocaat doet inzage van het dossier op de rechtbank, waarna de strategie voor verdediging samen wordt besproken.

 

Bij welke inbreuken staat een advocaat verkeersrecht u bij?

De advocaten van Advo-Recht.be zijn specialisten in het verkeersrecht. Wij staan u bij in uw verdediging voor:

 • Snelheidsovertreding of boete
 • Parkeerovertreding
 • Alcoholintoxicatie of dronkenschap
 • Art. 42
 • Drugs
 • Joyriding
 • Gevaar op de weg veroorzaken
 • Terugvorderen rijbewijs na rijverbod of verval
 • Vluchtmisdrijf
 • Aansprakelijkheid bij een ongeval of aanrijding
 • ..

Neem hier contact op voor een afspraak of stuur ons uw dagvaarding door.

De strafrechtelijke verdediging begint reeds met bijstand vóór en tijdens het eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter, beter bekend als de “Salduz bijstand”. Samen met de cliënt zoeken we naar de beste strategie ter voorbereiding van het dossier of naar belangrijke bewijstukken voor het dossier.

Ook later tijdens de procedures voor de Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, de Politierechtbank of zelfs de Correctionele Rechtbank in hoger beroep is uw bijstand gegarandeerd.

 

Wat kost een advocaat voor de Politierechtbank?

In de meeste gevallen worden de kosten van uw advocaat volledig gedekt door uw verzekeraar.

De rechtsbijstandverzekering bij de familiale polis en de rechtsbijstandverzekering bij de WAM-polis doen meestal dienst bij betwistingen in het verkeersrecht.

Zo kan men de rechtsbijstandverzekering bij de WAM-polis inroepen voor bijstand bij de strafrechtelijke verdediging, maar ook voor het verhaal van de schade na een ongeval. Fietser en voetgangers zullen dan weer dekking kunnen genieten via de rechtsbijstand behorende bij de familiale polis.

Wanneer kan ik een beroep doen op mijn rechtsbijstandverzekering?

 • de kosten van de advocaat bij een strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank;
 • de kosten van een advocaat om uw schade te verhalen bij de aansprakelijke partij;
 • de gerechtskosten, zoals dagvaarding en expertise, alsook de rechtsplegingsvergoeding die verschuldigd is aan de tegenpartij;
 • burgerlijke partijstelling voor de politierechtbank indien het parket tot dagvaarding van de aansprakelijke persoon overging;
 • dagvaarding voor de burgerlijke rechter indien het parket naliet om tot dagvaarding van de aansprakelijke persoon over te gaan;
 • tussenkomst bij insolventie van de aansprakelijke persoon;
 • kosten van een eigen geneesheer die bijstand verleent bij een expertise;

In de meeste gevallen worden de kosten van uw advocaat volledig gedekt door uw verzekeraar!

Indien u niet zeker bent of u een rechtsbijstandverzekering geniet, aarzel dan niet en neem snel contact op met uw verzekeringsmakelaar, rechtsbijstandverzekeraar of advocaat. Ook de juridische bijstand voor andere bestuurders dan diegene de verzekering hebben afgesloten, wordt in principe gedekt.

 

Advocaat Politierechtbank Antwerpen

Op zoek naar een advocaat? Indien u een dagvaarding voor de Politierechtbank heeft ontvangen kan u voor een eerste advies contact opnemen met ons via het telefoonnummer 03 880 80 20, per e-mail op info@advo-recht.be of via het contactformulier op onze website. Tijdens de eerste consultatie worden de slaagkansen ingeschat, alsook of de bijstand kan kaderen in het verzekerd risico rechtsbijstand, zodat de kosten voor u gedekt zijn.

Het kantoor is gevestigd te Antwerpen Berchem en voert de meerderheid van haar gerechtelijke procedures dus in Antwerpen. Evenwel zijn de advocaten ook bekend met de Politierechtbanken te Turnhout, Mechelen of Dendermonde. Voor procedures verder verwijderd wordt vaak samengewerkt met lokale advocaten in opdracht. Ook voor een advocaat Strafrecht kan je bij Advo-Recht.be terecht.

Op zoek naar de contactgegevens van de Politierechtbank?

 

Vrije keuze advocaat bij Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekeraar zal aanvankelijk steeds trachten om een geschil zelf op te lossen of te bemiddelen, teneinde de kosten te besparen.

Indien toch een advocaat moet worden aangesteld is het belangrijk dat men steeds de vrije keuze van advocaat heeft en niet verplicht is akkoord te gaan met de aanstelling van de advocaat die door uw rechtsbijstandverzekeraar wordt voorgesteld. (Artikel 156 Verz.W.)

De advocaten van Advo-Recht.be zijn gespecialiseerd in alle procedures aangaande het verkeersrecht. Kies voor een professionele bijstand op maat met duidelijke afspraken en transparantie.

 

Slachtoffer van een verkeersongeval?

Ingeval u het slachtoffer werd van strafrechtelijke feiten, kan u eveneens op Advo-Recht.be een beroep doen om uw belangen te verdedigen. In dit kader bespreken wij uw mogelijkheden voor de aangifte bij de politie of het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter.

Het is bovendien van belang een juiste schadebegroting op te maken en deze zo snel mogelijk te recupereren bij de tegenpartij of haar verzekeraar en dit via een burgerlijke partijstelling of burgerlijke procedure voor de politierechtbank.

 

Objectiviteitsclausule

U bent niet verplicht om steeds akkoord te gaan met de regeling die uw verzekeraar voorstelt. Indien uw mening aangaande de aansprakelijkheid bijvoorbeeld verschilt van deze van uw verzekeraar kan u een beroep doen op de objectiviteitsclausule die in de meeste rechtsbijstandsverzekeringen is opgenomen. U heeft u er immers alle belang bij dat de kans om uw schade vergoed te zien, hoe klein ook, wordt benut op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

De objectiviteitsclausule houdt in dat indien er discussie bestaat tussen u en uw verzekeraar met betrekking tot de aansprakelijkheid, u het recht heeft om een bijkomend juridisch advies in te winnen.

Indien de door u geraadpleegde advocaat uw standpunt bijtreedt, zal uw verzekeraar, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure, verplicht zijn de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste te nemen. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op het juridisch advies.

Indien de door u geraadpleegde advocaat van oordeel is dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal u de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK