Kennisbank Familierecht Algemeen Huwelijksvermogen: stelsel van scheiding van…

Huwelijksvermogen: stelsel van scheiding van goederen

scheiding van goederen

Het stelsel van scheiding van goederen is een veelbesproken juridisch onderwerp in België, met name in het kader van huwelijksvermogensrecht. In deze uitgebreide gids zullen we alle aspecten van dit stelsel verkennen, van de definitie en kenmerken tot de voor- en nadelen ervan. 

Wat is het stelsel van scheiding van goederen?

Het stelsel van scheiding van goederen is een juridisch regime dat van kracht wordt wanneer twee personen in het huwelijksbootje stappen zonder enige gemeenschap van goederen te vormen. Dit betekent dat elk individu zijn of haar eigen vermogen behoudt, zowel voor als tijdens het huwelijk. In tegenstelling tot andere huwelijksvermogensstelsels, zoals o.m. het wettelijk stelsel, bestaat er geen gezamenlijk vermogen. (voor meer informatie over het wettelijk stelsel, zie: https://advo-recht.be/kennisbank/familierecht/algemeen-familierecht/huwelijksvermogen-het-wettelijk-stelsel/ ). Voor het aangaan van het stelsel van scheiding van goederen dient er steeds een huwelijkscontract te worden opgemaakt bij een notaris.

 

Kenmerken van het stelsel van scheiding van goederen

  • Aparte eigen vermogens: Een van de opvallendste kenmerken van dit stelsel is dat echtgenoten elk hun eigen vermogen behouden. De inkomsten van elk van beide echtgenoten worden gescheiden en vallen elks in hun eigen vermogen.
  • Eigen beheer: Onder het stelsel van scheiding van goederen behouden beide echtgenoten de volledige zeggenschap over hun eigen bezittingen. Dit betekent dat ze zelf beslissingen kunnen nemen over hun vermogen zonder toestemming van de andere echtgenoot. Er is enkel een uitzondering voorzien voor de gezinswoning. Zelfs al behoort de gezinswoning in exclusieve eigendom toe aan één van de echtgenoten, dan heeft men alsnog de toestemming nodig van de andere echtgenoot voor bv. de verkoop ervan.
  • Geen financiële verantwoordelijkheid: In geval van schulden is elke echtgenoot alleen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen schulden. Er is geen gedeelde financiële verantwoordelijkheid zoals in andere stelsels.

 

Voordelen van het stelsel van scheiding van goederen

  1. Bescherming van het eigen individueel vermogen: Dit stelsel biedt een hoge mate van bescherming voor het persoonlijke vermogen van elk van de echtgenoten. Het voorkomt dat schuldeisers toegang hebben tot de eigendommen van de andere echtgenoot in geval van financiële problemen.
  2. Vrijheid in financiële beslissingen: Echtgenoten behouden hun financiële onafhankelijkheid en kunnen afzonderlijk investeringen doen, schenkingen ontvangen en erfenissen aanvaarden zonder toestemming van de andere echtgenoot.
  3. Duidelijke vermogensscheiding bij echtscheiding: In geval van echtscheiding is het duidelijk welke bezittingen aan wie toebehoren, waardoor geschillen over de verdeling van activa en passiva worden verminderd.

 

Nadelen van het stelsel van scheiding van goederen

  1. Minder financiële zekerheid: In vergelijking met andere stelsels biedt dit stelsel minder financiële zekerheid voor de echtgenoten in geval van echtscheiding. Er is geen automatische verdeling van vermogen. Dit kan nadelig zijn voor de echtgenoot die bijvoorbeeld in mindere mate werkt om voor de kinderen te zorgen. Uiteraard kan er hier steeds een vordering tot het bekomen van persoonlijk onderhoudsgeld worden gesteld (voor meer informatie hierover: https://advo-recht.be/kennisbank/familierecht/algemeen-familierecht/persoonlijk-onderhoudsgeld-bij-echtscheiding/ )
  2. Complexiteit bij gemeenschappelijke aankopen: Bij gezamenlijke aankopen kan het ingewikkeld zijn om de financiële regelingen te treffen, aangezien er geen gemeenschappelijk vermogen is. Bij een gezamenlijke aankoop ontstaat er dan een onverdeeldheid.

 

Conclusie

Het stelsel van scheiding van goederen is een huwelijksvermogensstelsel dat draait om het behoud van individueel vermogen en financiële onafhankelijkheid van echtgenoten. Hoewel het voordelen biedt in termen van vermogensbescherming en financiële vrijheid, moet men zich bewust zijn van de verminderde financiële zekerheid in geval van echtscheiding. Het kiezen van het juiste huwelijksvermogensstelsel is een belangrijke beslissing, en het is raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u een keuze maakt.

Mocht u meer gedetailleerde informatie willen over het stelsel van scheiding van goederen of juridisch advies nodig hebben met betrekking tot huwelijksvermogensrecht, neem dan gerust contact op met onze ervaren juridische experts. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het nemen van de juiste beslissingen voor uw toekomst.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK