Kennisbank Huurrecht Huur Advocaat huurrecht

Advocaat huurrecht

advocaat huurrecht

Soms ontstaat een conflict tussen de verhuurder en zijn huurder. Dat kan gaan over de huurachterstal, het niet uitvoeren van herstellingen, of de vrijgave van de huurwaarborg. In deze gevallen kan het nuttig zijn een beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in het huurrecht.

 

Wat doet een advocaat huurrecht?

Zelfs het huurrecht is een steeds evoluerende rechtstak met verschillende huurregimes. Denk maar een gemene huur, huur tot de hoofdverblijfplaats, studentenhuur, handelshuur en pacht.

De advocaat kan helpen bij het opstellen of nalezen van een huurcontract, het begeleiden bij de plaatsbeschrijving enz.

Een advocaat zal in de eerste plaats dus adviseren. Niet alleen over de rechtsregels, maar ook over de opportuniteit of noodzaak om verdere juridische actie te nemen.

Vervolgens kan de advocaat ook bemiddelen. Vanuit de praktijk heeft de advocaat immers de ervaring hoe verschillende huurgeschillen kunnen worden opgelost.

Geraken partijen er onderling niet uit, dan zal de advocaat huurrecht één van de partijen begeleiden bij een juridische procedure voor de Vrederechter.

De advocaat zal tijdens de eerste consultatie hier een duidelijker beeld van kunnen geven.

 

Bij welke geschillen kan een advocaat optreden?

De advocaat kan helpen bij geschillen omtrent:

  • Huurherstellingen
  • Huurachterstal
  • De opzeg of ontbinding van het huurcontract
  • De ontbinding en uitdrijving van de huurder
  • De huurwaarborg vestigen of vrijmaken
  • Achterstallige kosten

 

Verzet of hoger beroep

Ook indien u reeds veroordeeld werd op tegenspraak of bij verstek kan de advocaat optreden. Zo kan er mogelijks verzet of hoger beroep worden aangetekend tegen de eerste uitspraak. De advocaat zal steeds het dossier bestuderen en gemotiveerd adviseren.

 

Hoeveel kost een advocaat huurrecht?

Een belangrijke vraag bij juridische bijstand is de kostprijs. Hoewel transparantie zeer belangrijk is in de advocatuur, is het vaak niet eenvoudig om op voorhand een totale kostprijs te bepalen.

Immers is het verloop van de bijstand afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • Moet een procedure worden opgestart?
  • Wat is de houding van de tegenpartij?

Bij huurgeschillen zal de advocaat dus vaak aan een ereloon per uur werken. Uiteraard maak je best op voorhand een duidelijke afspraak met de advocaat en vraag je voor zover mogelijk een inschatting te geven, gelet op de omstandigheden.

Tot slot is het belangrijk dat ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder moeten betaald worden. Deze zitten niet in het ereloon van de advocaat inbegrepen. Vraag dus ook steeds hierover duidelijkheid aan de advocaat.

Verder lezen over: Hoeveel kost een advocaat?

 

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK