Verkrachting

verkrachting

Wat is verkrachting?

‘Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.’ Dit zijn de bewoordingen die in artikel 375 van het Belgische Strafwetboek worden gebruikt.

Het juridische begrip verkrachting dekt dus een veel ruimere lading dan wat soms in de publieke opinie als verkrachting wordt gezien. Veelal denkt men aan gewelddadige scènes waarbij het slachtoffer in bedwang wordt gehouden. Dit is uiteraard ook een ernstige vorm van verkrachting, maar ook zonder geweld of bedreiging kan er sprake zijn van verkrachting.

De essentiële constitutieve bestanddelen van verkrachting zijn de volgende:

  • Een seksuele penetratie
  • Het gebrek aan toestemming

 

Een seksuele penetratie

Het verschil met de aanranding van de eerbaarheid ligt hem in het feit dat om te spreken van een verkrachting een seksuele penetratie essentieel is. Dit is niet zo bij de aanranding van de eerbaarheid.

De seksuele penetratie is veel ruimer dan de penis die de vagina zou penetreren. Elke seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, komt in aanmerking. Men kan zodoende penetreren met elk lichaamsdeel (bijvoorbeeld de vingers) of met elk voorwerp (bijvoorbeeld een seksspeeltje).

De penetratie duidt louter op het binnendringen van een lichaamsholte. Elke lichaamsholte komt hiervoor in aanmerking, niet enkel  de geslachtsorganen, zolang er sprake is van een seksueel getinte penetratie.

Uiteraard kunnen dus zowel vrouwen als mannen slachtoffer worden van verkrachting. Uit de bevraging van Amnesty van 2300 Belgen blijkt dat 20 procent van de Belgische vrouwen zegt ooit verkracht geweest te zijn, en 14 procent van de mannen.

 

Het gebrek aan toestemming

Net als bij de aanranding van de eerbaarheid, is het gebrek aan toestemming een essentieel bestanddeel van het misdrijf verkrachting.

Er zijn verschillende manieren waaruit een gebrek aan toestemming kan worden afgeleid, bijvoorbeeld wanneer er gebruik werd gemaakt van geweld, bedreiging of een list om de seksuele penetratie te bekomen. Ook een slachtoffer dat slaapt of bewusteloos is, kan onmogelijk toestemming geven.

Daarnaast bestaan er specifieke categorieën van slachtoffers waarbij het gebrek aan toestemming afgeleid kan worden uit de onvolwaardigheid of het lichamelijk of geestelijk gebrek bij het slachtoffer.

Verder zijn er bepaalde verzwarende omstandigheden rekening houdend met de leeftijd van het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer beneden de volle leeftijd van 14 jaar is, wordt het gebrek aan toestemming automatisch toegepast en wordt dit gelijkgesteld met de verkrachting met geweld.

 

Welke straf staat op verkrachting?

De straf die opgelegd wordt door het Strafwetboek voor feiten van verkrachting is de gevangenisstraf van vijf tot tien jaar. Dit is uiteraard wanneer geen toepassing wordt gemaakt van verzachtende omstandigheden, om zo een minder zware straf of een gunstmaatregel toe te kennen.

Daarnaast bestaan er ook verschillende verzwarende omstandigheden, waarmee rekening moet worden gehouden. Deze hebben voornamelijk betrekking op de leeftijd van het slachtoffer.

Wanneer het slachtoffer een minderjarige betreft boven de volle leeftijd van 16 jaar die geen toestemming heeft gegeven, kan de straf tien tot vijftien jaar opsluiting betreffen.

Is het slachtoffer jonger, maar boven de veertien, kan de straf vijftien jaar tot twintig jaar betreffen. De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is.

Tot slot zal de dader ook het slachtoffer moeten vergoeden voor de geleden schade.

 

Advocaat verkrachting

Het is steeds raadzaam een advocaat onder de arm te nemen wanneer u geconfronteerd wordt met feiten van verkrachting, zij het als dader of als slachtoffer. Uw advocaat strafrecht zal u de juiste adviezen kunnen verstrekken en de juiste verzwarende of verzachtende omstandigheden kunnen benoemen. Feiten van verkrachting steunen vaak op verklaringen maar ook DNA-onderzoek is tegenwoordig erg belangrijk.  Het is van essentieel belang dat de zaak op een correcte wijze benaderd wordt door uw advocaat om uw belangen zo goed mogelijk te vrijwaren.

 

 

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK