Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Advocaat fietsongeval

Advocaat fietsongeval

advocaat fietsongeval

Een fietsongeval is soms snel gebeurd. Wie is er aansprakelijk? Hoe wordt de schade begroot? Een gespecialiseerd advocaat kan u hierbij begeleiden.

 

Een fietsongeval?

Een fietsongeval is elk ongeval waarbij een fiets is betrokken. Dit kan zowel op de openbare weg als op privé-eigendom. Ook elektrische fietsen en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen vallen onder dezelfde noemer en zijn dus geen bromfietsen.

 

Heb ik een advocaat nodig voor mijn fietsongeval?

Bij de meeste fietsongevallen is het wel duidelijk wie aansprakelijk is voor het ongeval en wordt de schade ook snel vergoed door de verzekeraars. Uw verzekeraar zal veel trachten uw belangen al zo goed mogelijk te behartigen.

Soms doet zich toch discussie voor. Bijvoorbeeld wanneer de partijen er niet uitraken door wiens schuld het ongeval zich voordeed. Ook de omvang van de schade, vooral bij letselschade, is vaak een discussiepunt.

De advocaat zal kan vooral helpen bij geschillen omtrent:

  • De omstandigheden van het ongeval en de aansprakelijkheid
  • De medische expertise
  • De berekening van de schadevergoeding aan de hand van de indicatieve tabel
  • Onderhandeling met de verzekering

 

Advocaat via rechtsbijstand

Vaak beschikt men via de familiale verzekering ook over een rechtsbijstandsverzekering. In dat geval zal de verzekeraar uw juridische kosten zoals de bijstand van de advocaat dekken. De advocaat kan dan rechtstreeks factureren aan de verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen voor u steeds nagaan of u over deze rechtsbijstandverzekering beschikt.

Bij gebreke aan een rechtsbijstandverzekering is het van belang door de advocaat goed op de hoogte te worden gebracht van de mogelijke juridische kosten. Soms wordt een forfait afgesproken, al zullen de kosten van de advocaat zich al sneller in een ereloon per uur uiten.

 

Objectiviteitsclausule

U bent niet verplicht om steeds akkoord te gaan met de regeling die uw verzekeraar voorstelt. Indien uw mening aangaande de aansprakelijkheid bijvoorbeeld verschilt van deze van uw verzekeraar kan u een beroep doen op de objectiviteitsclausule die in de meeste rechtsbijstandsverzekeringen is opgenomen.

De objectiviteitsclausule houdt in dat wanneer er discussie bestaat tussen u en uw verzekeraar met betrekking tot de aansprakelijkheid, heeft u veelal het recht om een bijkomend juridisch advies in te winnen.

Indien de door u geraadpleegde advocaat uw standpunt bijtreedt, zal uw verzekeraar, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure, verplicht zijn de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste te nemen. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op het juridisch advies. Indien de door u geraadpleegde advocaat van oordeel is dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal u de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen.

 

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK