Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Advocaat verkeersongeval

Advocaat verkeersongeval

advocaat verkeersongeval

 

Na een ongeval steeds een advocaat nodig?

Het korte antwoord is nee. In de meeste gevallen is het immers wel duidelijk wie aansprakelijk is voor het ongeval en wordt de schade ook snel vergoed door de verzekeraars.

Soms doet zich toch discussie voor. Bijvoorbeeld wanneer de partijen er niet uitraken door wiens schuld het ongeval zich voordeed. Ook de omvang van de schade, vooral bij letselschade, is vaak een discussiepunt.

De advocaat zal kan vooral helpen bij geschillen omtrent:

  • De omstandigheden van het ongeval en de aansprakelijkheid
  • De medische expertise
  • De berekening van de schadevergoeding aan de hand van de indicatieve tabel
  • Onderhandeling met de verzekering

 

Advocaat via rechtsbijstand

Wanneer u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, zal deze uw juridische kosten zoals de bijstand van de advocaat dekken. De advocaat kan dan rechtstreeks factureren aan de verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen voor u steeds nagaan of u over deze rechtsbijstandverzekering beschikt.

 

Objectiviteitsclausule

U bent niet verplicht om steeds akkoord te gaan met de regeling die uw verzekeraar voorstelt. Indien uw mening aangaande de aansprakelijkheid bijvoorbeeld verschilt van deze van uw verzekeraar kan u een beroep doen op de objectiviteitsclausule die in de meeste rechtsbijstandverzekeringen is opgenomen.

De objectiviteitsclausule houdt in dat wanneer er discussie bestaat tussen u en uw verzekeraar met betrekking tot de aansprakelijkheid, heeft u veelal het recht om een bijkomend juridisch advies in te winnen.

Indien de door u geraadpleegde advocaat uw standpunt bijtreedt, zal uw verzekeraar, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure, verplicht zijn de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste te nemen. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op het juridisch advies. Indien de door u geraadpleegde advocaat van oordeel is dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal u de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen.

 

 

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK